Het is tot frustratie van de twee andere topparturen vooralsnog het kaatsseizoen van Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Zij wonnen voor de derde keer op rij. ,,It kloppet gewoan.”

Het lijkt inmiddels een soort wetmatigheid in dit gekke kaatsseizoen, een vast ritme. Waar Menno van Zwieten, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar op weg naar de finale steevast afrekenen met Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra (viermaal nu al), buigen ze in de eindstrijd vervolgens het hoofd voor Marten Bergsma en zijn maten. Dat gebeurde gisteren in Bitgum voor de derde keer op rij.

Op 5-5 en 6-6, in een kwalitatief ondermaatse finale met in totaal 24 opslagfouten, mepte Van Zwieten de bal buiten. Dat overkwam hem ook twee weken geleden bij de Rengers-partij in Leeuwarden, ook toen met alles aan de hang. Van die nederlaag was de opslager uit Heerenveen lang flink ziek. ,,Dus hjir baal ik ek wol wer in wike fan”, zei hij na de deceptie in Bitgum.

Het was zoeken voor Van Zwieten in de clash met trio Bergsma. Zoeken naar grip, naar een ‘rinnende bal’, naar de zwakke plek bij Dylan Drent (zeven keer boven) en Hendrik Kootstra in het perk. Het lukte niet. ,,Ik hie alve bûten yn totaal, dat seit wol genôch. Dat binne der njoggen te folle. Bin ik minder sloardich, dan winne wy.”

Van Zwieten concludeerde ook dat Bergsma en zijn maten hun eerste drie partijen van de dag simpel wonnen, dat de tegenstand die zij hadden ondervonden vrij summier was geweest.

Trio Van Zwieten stuitte dus voor de eindstrijd nog op het toppartuur van Van der Bos. Dat is toch andere koek, wilde de opslager maar zeggen. ,,Dat is in partij dêrt’st dy echt foar oplade moatst. Hast dy wûn, dan moatst noch in kear oan de bak. Bergsma-en-dy kinne sa’n dei lekker opbouwe en talibje nei de finale. Dat is dochs oars. Mar goed, dat is no ien kear sa.”

Opnieuw geen punten voor Triemstra

Ondertussen nipte Taeke Triemstra van een biertje. Hij was vanuit Sint Jacobiparochie op de fiets gekomen, in de stellige overtuiging dat hij, Van der Bos en Steenstra de finale zouden halen. Weer lukte het niet. Weer pakte Triemstra dus geen punten. Dat was, met in het achterhoofd de jacht op de koppositie in het klassement aller tijden, geen prettige constatering voor de routinier.

,,As wy de ôfrûne wiken it lot wat faker mei hân hienen, soenen wy faker yn de finale stien ha”, zei Triemstra. ,,Wy komme it partoer fan Van Zwieten faak tsjin en wy ha der in hekel oan om dêr tsjin te keatsen. Alle oaren pakke wy frij maklik. Der is wat sprake fan in fertekene byld, fyn ik.”

Zo hadden Bauke Triemstra, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong zondag geen schijn van kans in de eerste omloop: 5-0 en 6-0. Eerder dit corona-seizoen wonnen Triemstra en de zijnen een paar keer van het partuur Bergsma. Tegen Van Zwieten kwam trio Van der Bos zondag na een wissel in het perk – Triemstra werd achterinse en Steenstra voorinse – nog terug van 5-2 tot 5-4. Daarna ging het alsnog mis. Op 5-4 en 6-0 produceerde Renze Pieter Hiemstra een beslissende bovenslag.

,,Dat wy net fan Menno winne kinne, giet tusken de earen sitten”, constateerde Triemstra. ,,Wolst net wer ferlieze, dus de druk is heger. Dêr komt by dat Tjisse minder opslacht as ferline jier en as achterynse in soad muoite hat mei de dûkende ballen fan Menno. Mar it sit net allinnich by Tjisse. Ek Gert-Anne docht te min oan de opslach.” Triemstra was overigens ook zelf niet in goeden doen. ,,It slimste wat no gebeure kin, is dat wy oan ússels begjinne te twifeljen. Dat moatte wy absolút net dwaan.”

Rentree Chris Wassenaar

Marten Bergsma wees na de derde overwinning op rij trots op de indrukwekkende cijfers die zijn partuur kan overleggen. ,,It is oant no ta ús seizoen. Ik fyn dat wy dat sizze meie. Wy ha mei ús fjouweren allinnich noch mar prizen pakt. Ien kear in tredde, no trije kear in earste. Wy fjochtsje foar elkoar en witte wat wy kinne. It kloppet gewoan.”

Voor Dylan Drent smaakte de overwinning helemaal zoet. Hij stapte zondagochtend om kwart over zes in de auto op zijn vakantieadres in Limburg om op tijd in Bitgum te zijn en tufte in de avonduren met de krans in de kofferbak en zijn vader als chauffeur weer terug naar het zuiden.

Chris Wassenaar maakte zondag zijn rentree op de velden. De inmiddels 47-jarige ‘Reus van Minnertsga’ viel in voor Jelte-Pieter Dijkstra. Zijn partuur moest in de eerste omloop het hoofd buigen voor derde-prijswinnaars Auke Boomsma, Gabe-Jan van Popta en Laas Pieter van Straten (5-2 en 6-2). Drievoudig PC-winnaar Wassenaar kaatste met Pieter Jan Leijenaar en Hendrik Jan van der Velde, die geblesseerd afhaakte en werd vervangen door Stan van den Berg.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct