De schaatsbubbel is gevuld. In het weekeinde en maandag namen Nederlandse en buitenlandse schaatsers hun intrek in de hotels waar ze de komende weken verblijven. Fysiek contact met de buitenwereld is vijf weken lang uit den boze.

Nog even snel reed Siep Hoekstra maandagochtend zijn auto door de wasstraat. ,,Dy moat der al wat netsjes útsjen no’’, zegt de coach van Team Frysk. Ook tankte hij zijn wagen nog even vol, zodat hij de komende tijd de schaatsbubbel niet uit hoeft. Mocht hij er wel om benzine uitmoeten, dan is alleen een onbemand tankstation een optie. Eenmaal in de schaatsbubbel, dan er niet meer uit. Contact met een pompbediende is uit den boze.

In het weekeinde namen de eerste Nederlands en buitenlandse schaatsers hun intrek in de Van der Valk-hotels in Wolvega, Sneek en Emmeloord, maandagochtend werd de schaatsbubbel verder opgeblazen. Vijf weken blijft de bubbel gevuld. Heen en weer naar Thialf voor trainingen en wedstrijd is toegestaan. Een rondje fietsen mag, rondlopen in en om het hotel ook. Wie naar buiten wil, moet dat wel melden aan een beveiliger bij de deur.

Wie eenmaal in de schaatsbubbel zit, mag er niet eventjes tussenuit voor wat dan ook. ,,Ja, je mag er wel uit’’, corrigeert Freek van der Wart, die als disciplinemanager langebaan van schaatsbond KNSB nauw betrokken was bij het opblazen van de bubbel. ,,Maar dan mag je er niet weer in.’’

Hulp van de autoriteiten

Het waren drukke maanden voor Van der Wart. Er moest van alles geregeld worden, sinds de KNSB en partner House of Sports in de zomer de eerste plannen voor een internationale schaatsbubbel lanceerden. Hotels moesten exclusief worden gehuurd en met de overheid moest bijvoorbeeld geregeld worden dat buitenlandse sporters – alleen China en Japan reizen niet af – naar Nederland konden komen. ,,We hebben heel veel hulp van de autoriteiten gehad’’, weet Van der Wart.

Hij is blij dat er geschaatst kan worden. De oud-shorttracktopper weet hoe belangrijk internationale competitie is. Zeker in een preolympisch jaar. Een heel jaar trainen zonder internationale wedstrijden is verre van ideaal. ,,Ik ben er trots op dat we dit kunnen doen, in deze tijd.’’

D atzelfde gevoel heeft Marcel Grit, bedrijfsleider van het Van der Valk-hotel in Wolvega en namens de hotels projectleider van de schaatsbubbel. ,,In een normale situatie zouden we onze hotels niet snel exclusief verhuren’’, zegt hij. ,,Maar wat is nog normaal? We hebben wel meteen gezegd dat het wel exclusief moet dan, wil je een echt bubbel creëren.’’

Aankomst

In de hotels in Emmeloord, Sneek en zijn eigen Wolvega hebben de schaatsers en hun begeleiders de voorbije dagen hun intrek genomen in de kamers. ,,Dat was wel even hectisch’’, zegt Grit. ,,Vooral al die verschillende aankomstmomenten.’’ Maandagavond werd de bubbel dichtgeknoopt en volgende week maandag gaat de knoop er weer even uit als de schaatsers binnenkomen die de World Cups rijden, maar niet aan het EK meedoen.

Vrijheid was er op de eerste dag in de bubbel nauwelijks. Bij binnenkomst was er een coronatest in een speciale hotelkamer en tot de uitslag er was moesten de schaatsers op hun kamer blijven. Pas na een negatieve testuitslag kregen ze de vrijheid terug.

Reina Anema had maandag alle tijd om haar tijdelijke woning voor vijf weken in te richten. Haar eten werd voor de deur gezet en verder mocht de deur niet open. De Gorredijkse doet niet mee aan het EK en had er ook voor kunnen kiezen maandag pas aan te sluiten, omdat ze pas volgend weekeinde tijdens de World Cup in actie komt. ,,Mar dan hie ik dizze wike net mei de oaren traine kind en wie ik hielendal allinnich.’’ Het ijs in Thialf is van half 9 ’s ochtends tot half 3 ’s middags exclusief gereserveerd voor de schaatsers in de bubbel.

Cadeautje

Via een zijingang werd Anema naar de testlocatie geleid en vervolgens naar haar kamer. ,,Ik wit noch net iens hoe’t ik fia de haadyngong by myn keamer kom’’, zegt ze lachend. In die kamer zag ze bij binnenkomst een canvas hangen met daarop een foto van zichzelf en haar zusjes. Een cadeautje van de organisatie. ,,En ik ha wat kearskes en geurstokjes meinommen, sadat it dochs wat eigen wurdt.’’

Verder haalde Anema wat leerzame boeken, een paar gezelschapspellen, potloden en ook haar eigen thee uit de tassen. ,,Hynsteblommetee. Dy ha ik in kear ûntdutsen en dy ha se hast nergens.’’ Gezelschapspellen Yahtzee, Qwirkle en Keer op keer moeten voor de nodige afleiding zorgen. ,,Dan hast ek ris eefkes wat oar praat. Dat is wol fijn ast fiif wiken mei deselde minsken op deselde fjouwerkante meters libbest.’’

Marwin Talsma keek wel een beetje tegen de eerste dag op. De Grouster debutant op het EK allround is een echt buitenmens. In zijn vrije tijd is hij op het erf van zijn ouderlijk huis in Grou te vinden. In de jachtwerf is altijd wel wat te doen. Een dag op een hotelkamer is niet aan hem besteed. ,,Asjebleaft net. Dit wurdt een drege tiid. In hiele klus om dit te oerlibjen’’, zei hij lachend. ,,Nei hjoed krije we wat mear frijheid.’’

Schone bubbel

Gelukkig was de tacx mee. Op die hometrainer kon hij maandag in zijn kamer een fietstraining doen. ,,Fierders ha ik myn stúdzjeboeken mei.’’ Talsma wil zijn groot vaarbewijs halen en zijn tijd in Wolvega daarvoor optimaal benutten. ,,En ik ha ôfsprutsen om nei it jûnsiten eefkes te facetimen mei Peter Michael. Ha we dochs wat praat.’’

De Nieuw-Zeelander zit in hetzelfde hotel. In het Van der Valk in Wolvega zijn alle Nederlanders ondergebracht. Voor de buitenlanders zijn ook kamers in Sneek en Emmeloord. Op het hoogtepunt van de bubbel zitten er dik driehonderd sporters en begeleiders in. De officials verblijven in een apart hotel in Leeuwarden. In die vestiging is ook een quarantainekamer gemaakt. Wie positief test, wordt er meteen heengebracht.

Alles is er echter op gericht om dat te voorkomen. Ook het personeel van de hotels wordt periodiek getest. ,,Dat hebben we nu al gedaan om met een schone bubbel te beginnen’’, weet bedrijfsleider Grit. De medewerkers van het hotel mogen wel naar huis. ,,Maar al sinds juni is er veel aandacht voor hygiëne en weten ze dat ze in de vrije-tijd geen grote groepen moeten opzoeken.’’

Dartbanen

De hotels zijn aangepast voor de sporters. In de restaurants zijn tweehonderd van de driehonderd tafels verdwenen, zodat iedereen op gepaste afstand van elkaar kan zitten.

Ook aan vertier is gedacht, vertelt Grit. ,,We hebben in elk hotel twee dartbanen aangelegd en tafeltennistafels neergezet. Wel met een beperkt aantal personen per ruimte. ,,Ze moeten niet met tien man rond een dartbord gaan staan.’’

De internetsnelheid is opgewaardeerd, omdat veel sporters de wifi gaan gebruiken om te gamen of films te streamen. ,,En sommige teams hebben een eigen hoekje gecreëerd, waar ze even samen kunnen komen.’’ Femke Kok knikt. Haar Regge-borghploeg heeft zo’n hoekje. ,,Ik tink dat we dêr in protte binne. De tiid fljocht dan sa foarby.’’

Series kijken

Met twee koffers en twee tassen arriveerde de sprintster uit Nij Beets in Wolvega. Haar fiets had ze al eerder gebracht.

Ze keek er wel wat tegenop om vijf weken van huis te zijn. ,,Mar ik bin bliid dat de bubbel der is en dat we wedstrijden ride kinne.’’ Kok verwacht dat ze veel series gaat kijken op de laptop. ,,En ik ha in protte boeken en tiidskriften mei.’’

Marwin Talsma had andere plannen om de tijd in de bubbel te slijten. Hij heeft twee sloepjes in de verhuur. ,,Dy woe ik eins op in trailer op it parkearterrein sette, sadat ik skuorje en fervje koe. Mar dat mei net samar, want dan begiest in miljeudelikt.’’ Ook het plan om een motorblok uit een van de sloepen te halen en in het hotel op te knappen, verdween in de prullenbak. ,,Ik haw in Playstation fan in freon meikrigen. Mar ik bin hielendal gjin gamer.’’

Legpuzzels

Dat is Siep Hoekstra ook niet. Hij kijkt iets minder op tegen de vijf weken in afzondering. De militair is dat wel gewend van vroegere missies. ,,Dan siet ik ek faak allinnich. Dat bin ik wol wend. It rûntsje mei de frou en it hûntsje sil ik wol misse. En ik wurd 65 yn de bubbel. Ach, dan moatte se mar in taart bringe.’’

De trainer van Team Frysk heeft genoeg te doen. Omdat het seizoen half februari na het WK afstanden al voorbij is, moet de planning voor het komende, olympische seizoen worden herschreven. ,,En ik ha stúdzjeboeken mei. Der falt altyd noch wat te learen.’’

En als hij even ontspanning wil, stort hij zich wel op een van de twee legpuzzels die hij heeft meegenomen. ,,Fan myn skoansuske ha ik sa’n Jan van Haasteren-puzzel fan 1000 stikjes meikrigen. Ien mei hurdfytsers, it binne allegear tsjillen.’’ Hij gaat er geen uren voor zitten. ,,Eefkes in kertierke, fiif stikjes en dan wer troch.’’ Aan het werk of lezen in een van de meegenomen Scandinavische thrillers.

Verantwoordelijkheid

Extra opletten of zijn schaatsers, naast Talsma en Anema zijn dat de Nieuw-Zeelander Peter Michael en de Britse Ellia Smeding zich wel aan de regels houden, doet Hoekstra niet. ,,Hâld op sis. It binne folwoeksen sporters. Se wolle hiel graach ride en snappe sels ek wol dat der yn dizze frjemde tiid rigels binne dêr’t se harren oan hâlde moatte.’’

Ook Van der Wart gaat niet optreden als een politieagent. Hij denkt ook niet dat het nodig is. De schaatsers kennen hun verantwoordelijkheid wel. Ze weten dat ze zonder de regels geen wedstrijden hadden gehad. Bovendien loopt een overtreder van de regels het risico zijn accreditatie kwijt te raken en kan dan niet meer meedoen aan de wedstrijden.

Contact met derden is ook niet nodig. Wie een boodschapje nodig heeft, kan zijn bestelling doorgeven bij de balie. Aan alles is gedacht. Marcel Grit denkt dat vandaag de rust in zijn hotel terugkeert. Iedereen heeft dan zijn testuitslag en eten op de kamer hoeft niet meer. Hij is enthousiast over de bubbel, die tot en met het WK afstanden van half februari blijft opgeblazen. ,,Dat is iedereen. Het is een geweldig project om te doen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
Coronavirus
Schaatsen
Instagram
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct