Van Zwieten en Tuinenga winnen eerste hoofdklassepartijen van 2020

FOTO LC

De eerste vrijeformatiepartij in de hoofdklasse van het kaatsen, is zaterdag gewonnen door Menno van Zwieten, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar.

In Morra versloegen ze Jelte-Pieter Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Pieter Jan Leijenaar in de finale met 5-1 6-6. De derde prijs was voor het partuur van Gert-Anne van der Bos, dat de halve finale verloor van Van Zwieten c.s.

De vrouwen hoofdklassers speelden op hetzelfde veld ook hun eerste officiële vrijeformatiepartij van het seizoen. De kransen gingen naar Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia. Ze versloegen Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Martzen Deinum in de finale met 5-4 6-2. De derde prijs was voor Nynke Sybrandi, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra.

De kaatspartij in Morra-Lioessens was op voorhand al beladen. De wedstrijd mocht alleen doorgaan onder strikte (corona)restricties. Er waren circa 600 toeschouwers, het dubbele van wat Morra anders trekt. Het bestuur van kaatsvereniging Warber Bliuwe had er alles aan gedaan om het publiek op voldoende afstand van elkaar te houden.

Voorzitter Bouwe Stiemsma was tevreden over het verloop van de kaatsdag. ,,We hawwe foldien oan it protokol dat jildt foar mear as 250 besikers. Fierder hawwe we ek hieltyd in berop dien op de eigen ferantwurdlikens fan de minsken”, zei Stiemsma.

Burgemeester Johannes Kramer en wethouder Pytsje de Graaf van de gemeente Noardeast-Fryslân waren bij de kaatspartij aanwezig.