Een bedrijfsongelukje, noem het verlies van vorige week maar zo. Het partuur van Marten Bergsma pakte gisteren in Easterlittens de draad weer op en greep de vierde seizoenzege.

Zo moet het voelen om met je armen over elkaar heen te zitten, rustig toekijkend hoe anderen zich in het zweet werken om hun zaakjes voor elkaar te krijgen. Zaakjes die jij en je maten allang geregeld hebben.

Marten Bergsma, opslager zonder poeha in een partuur dat gecompleteerd wordt door de perkspelers Dylan Drent en Hendrik Kootstra, volgde drie weken geleden met interesse de ontwikkelingen rond de stellerij. Hij zag de twee grootste concurrenten uiteen vallen, dacht er het zijne van.

,,Wy koene moai achteroer leune’’, stelde Bergsma gisteren tevreden vast op sportpark Tred Iene in Easterlittens, waar hij en zijn maten de krans grepen en hijzelf tot koning van de hoofdklassepartij werd uitgeroepen. ,,Wy bliuwe by elkoar, ek takom jier. Wy hawwe in klik yn ús partoer en dat litte we sjen.’’

Nou ja, vorige week, in Reduzum, haperde de machine even. Na drie opeenvolgende overwinningen - op de Rengersdag, in Hommerts en in Bitgum – vlogen Bergsma en zijn maten in de eerste omloop al van de lijst. ,,In off-day , ientsje mar’’, stelde Bergsma gisteren laconiek vast.

In Easterlittens, waar de plaatselijke kaatsvereniging Onder Ons voor het eerst een hoofdklassepartij organiseerde en in coronatijd keurig 300 bezoekers ontving, rekende trio Bergsma zowel af met het partuur Van Zwieten als het partuur Van der Bos. Het werden krakers, respectievelijk gewonnen op 5-5 6-6 en 5-4 6-2.

In de eerste omloop hield opslager Menno van Zwieten zijn zenuwen niet in bedwang op ‘alles aan de hang’. In de finale waren de 12 directe opslagmissers van zijn collega Gert-Anne van der Bos er simpelweg te veel.

Dat Van der Bos veel weggaf, lag ook aan de tegenstand. ,,Yn it perk slaan wy as ‘beesten’ út’’, zei Marten Bergsma. ,,Dan móat Gert-Anne wol risiko nimme. En sels hâlde we se ek ûnder druk. Wy keatse gewoan hiel deeglik. Dat wolle we graach en dat litte we ek sjen.’’

Het was veelzeggend dat ook de verliezers van de finale niet eens ontevreden waren met de premie. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra wonnen gedrieën al 35 vrijeformatiepartijen, maar de voormalige grootgrossiers in overwinningen staan in 2020 pas op één krans. De schwung is eruit en daarom is een finaleplaats al een overwinning.

Trio Van der Bos had gisteren het geluk dat hun vaste plaaggeesten, het partuur Van Zwieten, eindelijk eens geen obstakel vormden. Tot de finale sloeg Van der Bos bijna foutloos op. Daarom zagen hij en zijn maten geen reden om de bal over te geven aan Steenstra, de andere topopslager uit het partuur. Teamcaptain Taeke Triemstra vindt Van der Bos bovendien de betere opslager.

Daar valt dit jaar wat voor te zeggen. Steenstra was vorig jaar de grote man die alles wat hij aanraakte in goud zag veranderen. Dit seizoen is de man uit Bitgummole eerder een wat modale achterinse, die zich - op en uit - zelden onderscheidt. Steenstra hoopt volgend jaar de opwaartse lijn weer te pakken te krijgen in zijn nieuwe rol als opslager bij Renze Hiemstra en Hans Wassenaar. Nu hoopt hij het seizoen zo goed mogelijk met zijn huidige maten af te maken.

,,Ik bin bliid dat we hjoed safolle omlopen (drie, red.) keatst hawwe’’, zei Tjisse Steenstra. ,,Dat hawwe we de ôfrûne wiken te min dien. It wie oan alle kanten ‘krekt net’ en Van Zwieten keatste boppedat altyd goed tsjin ús. It is logysk dat ik it net oernaam ha fan Gert-Anne. Hy sloech mei fertrouwen op, it skeat der wer út. Nee, ik bin hjir echt bliid mei.’’

Van der Bos wees erop dat het voetbalveld van vv Oosterlittens geen beschutting tegen de wind bood. ,,De stie in ferfelend wyntsje. Ast dan wat brekke moatst tsjin sa’n sterk perk, dan kin it krekt mis gean. We hiene it gelok ek net mei.’’

Dat laatste gold ook voor Sjoerd de Jong, achterinse in het partuur van Bauke Triemstra. De Jong viel na de eerste omloop met een liesblessure uit. Hij werd vervangen door Erwin Zijlstra, maar de toekomstige achterinse van Van der Bos en Taeke Triemstra was in de tweede omloop kansloos tegen zijn nieuwe maten: 0-5 6-6.

Zowel Zijlstra als Bauke Triemstra keerde gisteren dus puntloos terug naar huis. De twee troostten zich met het feit dat ze zaterdag met voorinse Hendrik Jan van der Velde de door elkaar lotenpartij in Sint Jacobiparochie wonnen. Ze waren in de finale nipt te sterk voor Menno van Zwieten, Kevin Jordi Hiemstra en Patrick Scheepstra: 5-5 en 6-4. Bauke Triemstra werd in eigen dorp koning van de partij.

In Easterlittens bleef Auke Boomsma gisteren uit voorzorg thuis. De opslager uit Morra voelde zich niet fit en liet zich testen op corona.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct