KNKB-voorzitter Wigle Sinnema bij de hoofdklassepartij in Morra-Lioessens.

Toch kaatspartijen in bijna lege agenda

KNKB-voorzitter Wigle Sinnema bij de hoofdklassepartij in Morra-Lioessens.

De opluchting was dinsdagavond groot bij KNKB-voorzitter Wigle Sinnema. Kaatsclubs Hommerts-Jutryp en Bitgum zijn bereid een hoofdklassepartij te organiseren. ,,It sirkus is op gong.’’

Het was binnen de kaatswereld het grote nachtmerriedossier van de laatste weken. De ene na de andere vereniging schrapte zijn hoofdklassepartij bij de mannen. Men zag geen kans een wedstrijd op het hoogste niveau te organiseren onder de vanwege het coronavirus beperkende maatregelen.

Grote verenigingen als Arum, Minnertsga, Sexbierum, Witmarsum en Beetgum schrapten hun partijen voor dit jaar. ,,Ik bin der hielendal raar fan’’, verzuchtte Wigle Sinnema vorige week in deze krant.

De KNKB streeft er ook in coronatijd naar om elk weekeinde tenminste één hoofdklassepartij te organiseren bij de mannen en de vrouwen. Dat plan viel in duigen: tot gisteren stonden slechts drie hoofdklassepartijen op de agenda, waarvan twee (Morra-Lioessens en Bolsward) afgelopen weekeinde al werden gehouden. Komende zondag is de Rengerspartij in Leeuwarden. De vrouwen kaatsen in Sint Annaparochie. Daarna is de agenda leeg.

Verrassing

De kaatsbond hoopte gisteravond bij een informatiebijeenkomst in sportcentrum Bloemketerp in Franeker alsnog (andere) verengingen over de streep te trekken. Dat lukte. Het bestuur van OKK Beetgum kwam op zijn beslissing terug om de befaamde Van Aismadagen te schrappen, zij het wat een van de twee dagen betreft. Op zondag 2 augustus wordt alsnog een hoofdklassepartij voor mannen gehouden.

De verrassing op de door circa 20 clubs bezochte avond kwam uit de hoge hoed van Coos Veltman, voorzitter van KV de Boppeslach van de buurdorpen Hommerts en Jutryp. De PC-koning van 1990 en 1994 hield nog een kleine slag om de arm – de leden vergaderen donderdag nog - maar liet weten dat zijn kleine vereniging graag de hoofdklasse-mannen ontvangt. Veltman denkt aan zondag 9 augustus.

,,Yn earste ynstânje tochten we oan 26 july, mar dat wurdt koart dei. 2 augustus is foar Bitgum, dus tinke we no oan 9 augustus’’, aldus Veltman. ,,As bestjoer soe it ús dochs leuk lykje om ris in haadklassepartij te organisearjen. We hawwe ek al hifke by ús frijwilligers. In soad hawwe al fakânsjeplannen en bliuwe der net om thús. Dêr hinget it noch even fan ôf.’’

Muziek in de oren

Dat een kleine kaatsvereniging als Hommerts-Jutryp het in principe aandurft, klinkt de KNKB als muziek in de oren. Wigle Sinnema sprak vorige week al de hoop uit dat kleinere clubs de lege gaten in de agenda willen opvullen. Coos Veltman begrijpt en onderschrijft dat.

,,Wy fine dat der keatst wurde moat’’, zegt Veltman. ,,Wolle we mei elkoar it keatsen yn stân hâlde, dan moat der elke wike in wedstryd wêze. Us jeugd keatst al, mar it is ek moai as de haadklassers trochkeatse kinne. Binnen ús federaasje hie Balk de earste haadklassepartij hâlde sillen. Dy hiene der sa’n sin oan. Dat wy it no oernimme wolle, stiet dêr lykwols los fan.’’

Veltman vertrouwt erop dat Hommerts-Jutryp de organisatie in coronatijd aankan, ondanks het pittige protocol. ,,Wy keatse dan op ús fuotbalfjild. Ast dêr twa perken op leist, kinne we in soad minsken bergje. Ek finânsjeel haw ik der fertrouwen yn dat it goed komt.’’ KV de Boppeslach wil alleen een mannenpartij. De vereniging stelt geen eisen voor volgende jaren. Veltman: ,,Dit is ienmalich. It is net sa dat we no alle jierren in haadklassepartij hawwe wolle.’’

Adviseur

KNKB-voorzitter Wigle Sinnema ging gisteravond tevreden naar huis. De kaatsbond lag afgelopen week onder vuur omdat er te weinig zou zijn gedaan om verenigingen én autoriteiten in beweging te krijgen. Sinnema toonde zich op zijn beurt kritisch op bestuurlijk Friesland, dat in zijn ogen te strenge – en daardoor ontmoedigende – corona-eisen zou stellen.

Op initiatief van Sinnema sprak, naast voorzitter Bouwe Stiemsma van KV Warber Bliuwe uit Morra-Lioessens, ambtenaar Maaike Nieuwland van de gemeente Waadhoeke de zaal toe. Op verzoek van KV Jan Reitsma uit Reduzum beloofde Sinnema dat de KNKB een adviseur aanstelt, die gesprekken tussen verenigingen en gemeenten vergemakkelijkt.

,,We binne nei elkoar tagroeid’’, zei Sinnema. ,,Ek fanút de gemeenten wurdt ‘de soep niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend’. It sirkus is op gong en dêr hiene we ek op hope. Ik hoopje dat mear ferienings no folgje.’’

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct