Herman van Dijk: ,,De holle fan in spiler moat leech wêze as hy oan in wedstriid begjint."

Teammanager Herman van Dijk verlaat SC Heerenveen na tien jaar: 'Ik soe der in boek oer skriuwe kinne'

Herman van Dijk: ,,De holle fan in spiler moat leech wêze as hy oan in wedstriid begjint." Foto: FPh/Mustafa Gumussu

Herman van Dijk was tien jaar lang teammanager van SC Heerenveen. Hij beleefde vrijdag zijn laatste dag in functie. ,,Ik bin net sa gau gek te krijen.”

Nog maar net was twee weken geleden bekendgemaakt dat Herman van Dijk zou stoppen als teammanager van SC Heerenveen, of de appjes stroomden binnen. Honderden waren het er. Van collega-teammanagers van andere clubs, van oud-spelers, maar ook van vrienden, kennissen en familie.

Vele tientallen telefoontjes kreeg hij bovendien. En hoewel Van Dijk niet tot de Instagram- en Facebookgemeenschap behoort, vertelden zijn vier kinderen (drie dochters en een zoon) dat het ook op sociale media veelvuldig over hem ging.

Zo’n stroom berichten doet wat met een mens. ,,Der siet ek niks negatyfs tusken”, zegt hij. ,,Blykber haw ik wol wat betsjutten foar de club. Dat docht my goed.”

Afscheid met dubbel gevoel

Het voelt een beetje dubbel. Hij had het werk dat hij tien jaar lang deed, in voor Heerenveen soms bijzonder roerige tijden, nog best een tijdje willen voortzetten. Maar er is ook een andere kant: Van Dijk, die anderhalf jaar geleden korte tijd kampte met gezondheidsproblemen, merkte dat het werk steeds veeleisender werd. In 2014 vocht hij zijn gedwongen vertrek nog met succes aan, deze keer laat hij het erbij.

,,Doe’t Gerry Hamstra (technisch manager, red.) my fertelde dat de club in oare teammanager ha wol takom seizoen, haw ik in sekonde as tsien stil west. Doe ha ’k sein: ‘Als jullie denken dat het beter is, dan is dat zo.’ Thús haw ik it der oer hân mei myn frou Gerda en myn fjouwer bern. En ik tocht: ik fyn it eins ek wol bêst. Der waard hieltyd mear fan my frege. Dêr koe en woe ik net oan foldwaan. Ik bin 61 en feroarje echt net mear. Wy ha in regeling troffen. Sa as it heart.”

T ot vrijdag was hij manusje-van-alles bij de eerste selectie. Een kleine opsomming van zijn taken: vraagbaak van de voetballers, regelaar van oefenduels en trainingskampen, kledingbeheerder, begeleider van nieuwe spelers. ,,Ik haw altyd roppen dat de holle fan in spiler leech wêze moat as hy oan in wedstriid begjint. It seach it as myn opdracht om dêr foar te soargjen.”

Veel spelers deelden hun zielenroerselen met hem. ,,Ik soe der in boek oer skriuwe kinne, mar ik ha altyd alles by mysels hâlden. De spilers hawwe altyd hûndert prosint fertrouwen yn my hân en hawwe kinnen.”

Voetbal centraal

Hij groeide op in Heerenveen, in een gezin waarvoor voetbal enorm belangrijk was. Zijn ouders hadden een seizoenkaart bij Heerenveen, net als zijn broers. ,,Us mem hie yn it âlde stadion in fêst plakje op de steantribune, net fier fan de middelline. Yn it nije stadion naam se altyd in kofjekanne mei. Alle minsken dy’t by har yn de buert sieten, koenen in bakje meidrinke. As der in goal foel, dielde se pipermuntsjes út. Op it lêst wie se ‘slechtziend’. De lûden fan it stadion wienen foar har genôch om dochs genietsje te kinnen.”

Herman van Dijk trapte in zijn jeugdjaren zelf ook tegen een bal. Eerst als keeper bij vv Heerenveen, later als spits bij die club en ook nog even bij Nieuweschoot. Op zijn negentiende kreeg hij een brief van de scheidsrechtersvereniging. Het was ze daar opgevallen dat hij het leiden van jeugdwedstrijden als fluitist op zaterdag aardig in de vingers had. ,,Ik koe hegerop, mar dan moast ik in kar meitsje.”

Hij stopte op zijn negentiende met voetballen. ,,Dat wie bêst in drege beslissing.” Maar die pakte wel goed uit. Hij floot zijn eerste potjes bij de amateurs in de toenmalige FVB-klassen. Binnen vijf jaar mocht hij in de hoofdklasse optreden.

T wee jaar later kwam hij op de C-lijst van scheidsrechters in het betaalde voetbal. ,,Telstar-Wageningen wie myn earste profwedstryd. Myn earste giele kaart joech ik oan Ron de Roode fan Telstar.” Het duurde niet of lang of hij mocht in de eredivisie fluiten. ,,Myn debút makke ik by Vitesse-VVV (12 januari 1992, red.). Utslach 6-1.” Tot 2003 leidde hij 347 wedstrijden in het betaalde voetbal. Hoogtepunt was de door hem geleide bekerfinale tussen FC Twente en PSV in 2001. ,,Dy wedstriid fielde as in beleanning foar it topseizoen dat ik doe hie.” Twente won na strafschoppen.

Zonder vader

Wat was het mooi geweest als zijn vader het allemaal had meegemaakt, vertelt Van Dijk. Zijn heit stierf op vijftigjarige leeftijd aan een hersentumor. ,,Ik wie trettjin. In grut diel fan myn jeugd ha ’k allinnich mei ús mem trochbrocht. Sy is yn 2002 stoarn. Myn broers wienen in stik âlder, ik kaam as ûngelokje alve en tolve jier achteroan.” Grijnzend: ,,Ik hie der net wêze moatten, mar ik bin der wol.”

Iedereen heeft in de vormende jaren zijn vader nodig, weet Van Dijk. ,,Ik ha in hiel soad oan ús mem hân, mar ik moast wol hiel betiid foar mysels fjochtsje. Ik tink dat my dat ek wol makke hat as skiedsrjochter. Ik wie wend om in ienling te wêzen en foar mysels op te kommen. Ik liet net mei my ‘solle’, mar loste tagelyk in soad pratend op.”

Eigenschappen die hij op het veld nodig had, gebruikte hij ook op zijn werk bij de posterijen. Van Dijk werkte zich op van postbode tot vestigingsmanager. Hij was op verschillende locaties actief, als laatste in Dokkum. ,,Ik koe goed mei spanning omgean, moast soms ympopulêre maatregelen nimme en my net folle oanlûke fan râneferskynselen. Dat gie my aardich ôf, sawol op myn wurk as op de fjilden. Ik wie en bin net sa gau gek te krijen.”

I n november 2006 kreeg hij telefoon. Jan van Erve, toenmalig commercieel manager bij Heerenveen, vroeg hem of hij beheerder van de Feansjop wilde worden. Van Dijk zei ja. Hij begon in februari 2007. Afscheid van zijn collega’s bij de post nam hij bij de wedstrijd Heerenveen-Heracles (5-1). ,,Koenen se fuort sjen wat myn nije wurkomjouwing wurde soe.”

Na ruim drie jaar volgde hij Joop Heida op als teammanager. ,,Ik koe net tichter mear by it fuotbaljen komme as yn dizze funksje. It wie en it is myn wrâld. Ik haw it altyd hartstikke leuk fûn om mei de jonges om te gean.”

Over het mooiste moment in het afgelopen decennium hoeft hij niet lang na te denken. ,,Dat wie FC Twente-Heerenveen yn maaie 2012. We kamen 2-0 achter, mar wûnen yn Enschede mei 3-4. Dêrmei stelden we Europeesk fuotbal feilich. Ik sil it feest yn de bus noait ferjitte. De ûntlading wie geweldich. Wat it ek bysûnder makke: it wie achterôf de lêste wedstryd fan Kees Smid, de kleurrike materiaalman. Hy gie dy dei yn Enschede út syn plaat, sa bliid wie er. Foar it lêste thúsduel mei Feyenoord waard hy net goed.” Smid overleed een aantal dagen later.

Warm contact met Ron Jans

Met de trainer van toen, Ron Jans, heeft Van Dijk nog altijd contact. ,,Neat ten neidiele fan alle oaren, mar Ron en ik begûnen tagelyk. En wy binne ûngefear fan deselde leeftyd. We lykje ek wol wat op elkoar. Ik kin my noch herinnerje dat we yn in hotel by Utrecht wienen en in man my frege: ‘U bent Ron Jans toch? Mijn vrouw zou graag met u op de foto willen.’ Ik sei: ‘Dan moet dat gebeuren.’” Ergens staat nu een foto van Herman van Dijk als Ron Jans in een lijstje op een schoorsteenmantel.

O ok prachtig, zegt Van Dijk, waren de zes Friese derby’s die hij als teammanager beleefde: drie in Heerenveen, drie in het Cambuur-stadion. Heerenveen won er drie, verloor er twee en eenmaal eindigde de clash tussen de twee rivalen in een gelijkspel.

Hij zal ze missen, de dertig of veertig telefoontjes die hij als teammanager elke dag opnieuw kreeg, de vragen van spelers over de meest uiteenlopende zaken (lekkages in huis, lekke autobanden, kaartjes voor familie en vrienden), het praatje met Jan en alleman.

Officieel loopt zijn contract nog door tot 1 oktober, maar vandaag al is hij begonnen aan een nieuwe, nog onbestemde fase in zijn werkzame leven. Waar hij terecht komt, weet Van Dijk nog niet. ,,Ik hoopje dat ik noch wat jierren ergens mei plezier wurkje kin. Ik bin in posityf minske en gean derfan út dat der wol wat komt.”

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 4,99 per maand. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct