Marten Bergsma in actie tijdens de op Houdini-achtige wijze gewonnen finale van de 101e Rengerspartij.

Smachtend kaatsvolk op zijn wenken bediend

Marten Bergsma in actie tijdens de op Houdini-achtige wijze gewonnen finale van de 101e Rengerspartij. FOTO HENK JAN DIJKS

De Rengerspartij trok drie keer zoveel bezoekers als vorig jaar. Het naar kaatsheroïek smachtende volk kreeg een zinderende finale, met een uit de ‘dood’ herrezen koning: Marten Bergsma.

Geef het volk brood en spelen, de oude Romeinen wisten dat al.

De hunkering naar kaatswedstrijden op het hoogste niveau zit bij veel Friezen diep. Te lang moesten de echte liefhebbers van het spel het er dit door het coronavirus verziekte jaar zonder stellen. Vandaar dat gisteren een kleine 500 kaatsliefhebbers de weg wisten te vinden naar het terrein van LKC Sonnenborgh in Leeuwarden, alle beperkende maatregelen ten spijt.

Dat was een verdriedubbeling van de 153 betalende bezoekers die vorig jaar aanwezig waren bij de jubileumeditie (100ste keer) van de prestigieuze Rengerspartij. En het kaatsvolk werd op de wenken bediend.

De finale van de kaatsklassieker leek als een nachtkaars uit te doven. Het partuur van Menno van Zwieten, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar was na de zege in de eerste wedstrijd van het seizoen – vorige week in Morra-Lioessens – hard op weg naar een tweede krans.

Van Zwieten c.s. leidden met 5-2 en 6-4 tegen Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Nog twee puntjes erbij en de overwinning zou een feit zijn.

‘We witte presys wat we kinne’

Waar opslager Bergsma de hele kaatsdag een solide indruk maakte, stokte het in de finale aanvankelijk bij hem. De Minnertsgaster, die vorig jaar uitgerekend de PC won met de perkspelers die gisteren tegenover hem stonden (Hiemstra en Wassenaar), smeet bij de stand 1-3 en 6-0 liefst drie opslagen buiten het perk. Zo werd het niet 2-3 maar 1-4.

,,Minder as yn dit earst haw ik de hiele dei net opslein’’, gaf Bergsma toe. ,,Mar Dylan en Hendrik hawwe my geweldich holpen yn dy fase. Dat is de kracht fan ús partoer: we fjochtsje foar elkoar.’’ Kootstra: ,,We witte presys wat we kinne.’’

Van Zwieten c.s. liepen niettemin uit naar 5-1. Kootstra hield zijn partuur vervolgens in de race door een tweede bordje binnen te hengelen en een eerst later was Drent de redder. Op 2-5 4-6 zorgde hij met een bovenslag voor 6-6. Van Zwieten had de zaak kunnen beslissen, maar door zijn buitenslag werd het 3-5.

Daarna was het hek van de dam en hervond Bergsma zichzelf. Hij en Kootstra wisten het gevaar Hans Wassenaar vanaf de stuit te omzeilen en Drent deed op 4-5 6-4 een duit in het zakje met alweer een bovenslag. In het beslissende eerst liet met name Van Zwieten het zitten. Op 5-5 en 6-6 miste de opslager uit Heerenveen voor de negende keer het perk. Niet hij, maar de tot koning uitgeroepen Bergsma werd de man.

‘Elkenien hat it sa bot mist’

Noem het de mysterieuze krachten in de sport, noem het een Houdini-act; Hendrik Kootstra en Marten Bergsma waren er – hoe nuchter de twee Minnertsgasters van nature ook mogen zijn – opgetogen over. Temeer omdat ze meetellen. De drie topparturen hebben nu allen een hoofdklassepartij gewonnen. Het partuur van Gert-Anne van der Bos, vorige week de beste in Bolsward, ging er ditmaal in de tweede omloop kansloos af tegen trio Van Zwieten.

Nu is het zaak dat er ritme komt, vinden de hoofdklassers. Vooralsnog is dat nog ver te zoeken. Komende zondag staat een wedstrijd in Hommerts-Jutryp op het programma, in de week die volgt is Beetgum aan de beurt en daarna is de agenda vooralsnog leeg tot 23 augustus. Op die zondag kaatsen de heren hoofdklassers in Easterlittens. Op de dag waarop ze de PC hadden moeten kaatsen, woensdag 29 juli, is nu een juniorenwedstrijd ingepland op It Sjûkelân in Franeker.

Het zijn onzekere tijden. Marten Bergsma: ,,Ik hoopje yn it allerearste plak dat der elk wykein keatst wurdt. Sjoch ris nei al dy minsken hjir by de Rengersdei. Men wol sá graach. Dan merkst dochs dat it keatsen echt libbet. Elkenien hat it sa bot mist.’’

Renze Hiemstra en Hendrik Kootstra sloten zich daar bij aan. ,,Mar’’, zei Kootstra, ,,ik haw net in soad fertrouwen yn dit wedstrydseizoen. Ik fyn it spitich dat we net twa wike letter mei it seizoen begûn binne. Dan hie de KNKB tiid krigen om in goeie wedstrydagenda foar elkoar te krijen en hie elke feriening de saken op in rige hân. No is it hap-snap.’’

‘Ik vind dat de PC nu ook een knoop moet doorhakken’

Hiemstra had wel een kritische noot voor de KNKB. ,,Ik vind dat de bond er strakker bovenop had moeten zitten’’, zei de Deinumer. ,,Nu proberen ze het wel te herstellen, maar ze hadden het standaardprotocol al eerder met de gemeenten en Veiligheidregio moeten bespreken.’’

,,Het seizoen is sowieso ‘los vast’’’, weet Hiemstra. ,,Er is geen zekerheid, niet over de cycli en ook niet over de PC. Ik vind dat de PC nu ook een knoop moet doorhakken: wel of niet doorgaan. Andere partijen laten het daar namelijk ook van afhangen. Zo komt er nooit een duidelijke wedstrijdagenda en dat moet wel.’’

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct