In een surrealistisch decor begonnen de Nederlandse topschaatsers vrijdag aan het NK afstanden. ,,Hearst hielendal neat, dat is best wol apart.’’

Ze heeft de primeur. Marijke Groenewoud is de eerste schaatser die tijdens het NK afstanden naar de nieuwe mixed zone in Thialf komt. Vanachter dik plexiglas moet ze vertellen over haar vijfde plaats en haar persoonlijk record (1.57,52) op de 1500 meter. Ze haalt haar schouders op. ,,Wat seist?’’ Door de mondkapjes aan de andere kant ziet ze geen lippen bewegen. ,,Ik kin jim echt net ferstean.’’

Groenewoud vindt een open stukje tussen twee ramen, waardoor een gesprek op gepaste afstand toch mogelijk wordt. ,,Gelokkich hoecht it mûlkapke no efkes net op’’, constateert ze tevreden. ,,Nei de 1500 meter moat ik altyd hoastje.’’ Ze is al lang blij dat ze even zonder belemmeringen kan ademen.

Lachend: ,,It is mar goed dat ik de fragelist no net hoech yn te foljen.’’ Dan zou ze ja moeten aankruisen bij de vraag over hoesten en zou ze Thialf niet in mogen.

Bekijk hier het programma van de NK afstanden in Thialf.

Zilver voor Kramer

De mixed zone doet surrealistisch aan. ,,Stean ik hjir in healoere tsjin plestik skermen oan te praten’’, zegt Sven Kramer lachend. Hij heeft aan de eerste dag zilver overgehouden aan de 5 kilometer, maar heeft 5 seconden moeten toegeven op Patrick Roest (6.10,16 om 6.15,25). ,,Seis dagen lyn ried ik 6.25, dus ik meitsje aardich progresje.’’ Zijn schema is nog altijd gericht op goed zijn na de jaarwisseling. Hij hoopt dat de grote internationale wedstrijden dan toch gereden worden. ,,Hooplik kinne we yn jannewaris in bubbel kreëarje en is der noch in WK ôfstannen. Dêr rjochtsje we ús al op.’’

Kramer heeft zich de voorbije weken ingezet om schaatsen in Thialf mogelijk te maken. ,,Ik bin der wol grutsk op as ik sjoch hoe strak alles regele is.’’ Vooral de saamhorigheid die hij voelde, vindt Kramer mooi. ,,Eltsenien hat itselde doel foar eagen. We moatte ride. Mar wol sadat it ferantwurde is.’’

Posters van sterren van weleer

Publiek is er daarom niet bij. In de bochten hangen grote posters van sterren van weleer. Rintje Ritsma siert het laatste stukje van de noordbocht. IJsmakers, juryleden, sporters, begeleiders en mensen van de media hebben toegang tot de hal. ,,Ze hebben het wel mooi aangekleed’’, vindt Ireen Wüst. ,,De entourage is toch heel anders dan bij een trainingswedstrijd.’’

Daar is Kramer het mee eens. ,,In wike lyn wie ik echt hielendal allinnich. Dat binne myn potsjes net. Dit is wol wat oars. It fielt al as in NK, seker mei in speaker. It giet ergens om.’’

Nederlands 1500 meterkampioen Jorien ter Mors beaamt die woorden. ,,Ik was me er vandaag wel van bewust dat de mensen thuis kijken.’’ Als na haar winnende rit het wagentje met een camera van de NOS voorbij komt, pakt ze haar moment. ,,Even zwaaien naar de mensen thuis’’, zegt ze lachend.

NK-sfeer mist

Maar de echte NK-sfeer mist met die lege tribunes. ,,Oars sjoch ik altyd efkes nei myn âlders’’, zegt Antoinette de Jong. Ze zijn er eigenlijk altijd. ,,No hearst eins neat. Sjochst allinnich in rondeboerd, mar de coaches meie ek neat roppe. It is apart.’’

Haar race heeft er niet onder te lijden. Met de tweede plaats achter Jorien ter Mors is ze best tevreden (1.55,50 tegen 1.55,98). In de laatste ronde van het rechtstreekse duel maakt ze nog veel tijd goed op de Nederlands kampioen. ,,Dat jout my fertrouwen foar de 3 kilometer fan moarn.’’

Een paar dagen eerder is Antoinette de Jong behoorlijk geschrokken. Haar zusje Michelle testte positief op corona en zit in quarantaine in plaats van dat ze op het ijs haar vorm mag tonen. Nog een geluk dat de twee elkaar de hele week niet hebben gezien. ,,Ik wie hiel drok, dat hat myn gelok west.’’ Haar test viel negatief uit. ,,En dy fan myn âlders gelokkich ek. Dêr siet ik wol oer yn. It is echt in bysûndere tiid.’’

Jesper Hospes wordt er niet anders van. Hij is zesde geworden op de 500 meter en baalt vooral. Vooraf verwachtte hij een strijd tussen de sprinters van Jumbo en hemzelf. Maar de Jumbo’s zijn hem de baas. Dai Dai Ntab wint voor Hein Otterspeer en Kai Verbij. ,,It poadium wie yn it foar realistysk, mar it komt der net út.’’ De teleurstelling bij Hospes is zichtbaar. ,,Ik tink dat ik dochs wat wedstriidritme mis.’’

Dat er geen publiek is, voelt voor Hospes niet heel anders. ,,Oars ryd ik ek op freed fan it NK en is der ek hast gjin publyk. De iene sit noch oan in broadsje kroket en de oare is noch oan it wurk. Ach, ik bin foaral bliid dat we ride meie.’’

Persoonlijk record

Siep Hoekstra is vooral blij voor zijn pupillen. Zelf vindt de coach van Team Frysk niet veel aan de veredelde trainingswedstrijd. ,,Sfearleas. Hast der gjin gefoel by en eins hoechst net iens op de baan te stean as coach’’, zegt hij. Hoekstra mag immers niet schreeuwen. Maar hij is niet iemand die zich zomaar de mond laat snoeren. Als hij zijn pupil Marwin Talsma naar een persoonlijk record ziet rijden, komen de verbale aanmoedigingen toch.

Zonder publiek rijdt Talsma zijn beste 5 kilometer ooit (6.16,66). Altijd maar met lege tribunes dan? ,,Nee man, mei publyk is folle moaier. De fans kinne dy nei in heger nivo tille, se meitsje der in feestje fan. Seker as it goed giet. Wa wit, hie it mei folle tribunes noch wol rapper gien.’’

Maar hij is tevreden met zijn rit, ook al levert het geen podiumplaats op. Talsma wordt vijfde, vlak achter Jorrit Bergsma. ,,Ik hie al senuwen doe’t ik it iis opstapte’’, zegt de Grouster. ,,Der binne dan wol gjin minsken, mar it wurdsje NK stiet dochs foar dizze wedstriid.’’

'It is allegear best wol iensum'

En dus gaan er medailles in de sporttassen. ,,Het is altijd leuk om een medaille mee te pakken’’, zegt Patrick Roest. Deze keer doet hij dat letterlijk. Want het eremetaal wordt niet omgehangen. Dat mogen de rijders zelf pakken.

Antoinette de Jong heeft eerder op de dag haar medaille al bij zichzelf omgehangen. ,,It is selfservice’’, zegt ze lachend. ,,Lûkst in luske los en dan kinst de medalje omhingje. En meist sels ek in boskje blommen pakke. It is allegear best wol iensum. Mar ik bin bliid dat it sa allegear kin’’, zegt ze vanachter het raam van plexiglas.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
Schaatsen
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct