Voorzitter Sippe Heeringa heeft al vaak moeten uitleggen waarom Harkemase Boys zo graag hogerop wil.

Promoveren naar de tweede divisie met hulp van de KNVB? Waarom niet, zegt Harkemase Boys

Voorzitter Sippe Heeringa heeft al vaak moeten uitleggen waarom Harkemase Boys zo graag hogerop wil. Foto: Henk Jan Dijks

De ambitie van dorpsclub Harkemase Boys kent geen grenzen. Promoveren naar de tweede divisie met hulp van de KNVB? Waarom niet, zeggen bestuur en sponsors. Maar de spelersgroep is sceptisch.

Sippe Heeringa kuierde de afgelopen weken vaak even een eindje. Het was een vast loopje in de avonduren, van zijn huis naar sportpark De Bosk. Alle keren viel hem op dat hij niet de enige was. Er waren meer mensen op het idee gekomen. Vaste supporters, net als hij, die heimwee hadden naar de levendigheid op het voetbalterrein van hun ‘clubke’, Harkemase Boys.

Heeringa (51) is sinds 1 maart voorzitter van de trotse nummer drie van de derde divisie. Raar maar waar: hij heeft zijn club sindsdien nog geen enkele keer in actie gezien. Harkemase Boys won op 29 februari een uitwedstrijd tegen de amateurs van Ajax (0-2) en was op 7 maart vrij. In de week die volgde legde de coronacrisis het maatschappelijke leven plat en dus ook het voetbal.

,,Der sille net in soad foarsitters wêze dy’t noch noait in thúswedstryd fan harren club meimakke hawwe’’, zegt Heeringa. ,,En dóchs haw ik it smoardrok.’’

Ook het door een stevige sponsorgroep gesteunde Harkemase Boys moest de tering enigszins naar de nering zetten. De club mist de recette plus kantineopbrengsten van vijf thuiswedstrijden. Het jaarlijkse hemelvaarttoernooi en de familiedag gaan niet door en ook zou het Nederlands elftal voor spelers onder 19 jaar eind maart een kwalificatieduel op de Bosk afwerken. ,,Dat skeelt in berch sinten’’, stelt Heeringa vast.

Verzoek voor 1 juni indienen

Harkemase Boys zou Harkemase Boys niet zijn als de club niet ook in deze voetballoze periode iets van zich zou laten horen. Vorige week diende de derdedivisionist formeel een aanvraag in bij de KNVB met het verzoek te mogen promoveren. In principe vinden er dit seizoen geen promoties of degradaties plaats, omdat de amateurvoetbalcompetities vanwege de coronacrisis abrupt zijn beëindigd. Clubs mogen echter vóór 1 juni wel een verzoek indienen om voor promotie of degradatie in aanmerking te komen.

Het idee ontstond ,,slûpenderweis’’, zoals de voorzitter het verwoordt. Eerst was er de teleurstelling om het vroegtijdige einde van een competitie waarin de Boys steeds beter op dreef raakten. Het ging na de winterstop crescendo onder leiding van het interim-trainersduo Klaas Schotanus/Willem Brouwer. De nacompetitie lonkte. Wie weet wat het elftal daarin had kunnen bewerkstelligen.

Toen ONS Sneek ook nog eens het verzoek indiende om vrijwillig de gang naar de hoofdklasse te maken, besloot het bestuur van Harkemase Boys de koppen bij elkaar te steken. Zonder de Friese derby hebben de Harkieten bar weinig aansprekende tegenstanders in de derde divisie.

loading  

,,Yn de twadde divyzje soene wy moaiere tsjinstanners krije’’, weet Heeringa. ,,In soad clubs yn de tredde divyzje nimme mar in swikje taskôgers mei. Boppedat ist it in hiel ein riden nei Hoek en Goes. Dan ryd ik leaver nei IJsselmeervogels ta.’’

Als Heeringa eerlijk is, verwacht hij dat de kans dat de KNVB het verzoek inwilligt kleiner is dan 10 procent. Immers: alleen al uit de eigen competitie zouden koploper Sparta Nijkerk en runner-up Odin’59 eerder in aanmerking komen. En wat te denken van Oss’20, de club die een straatlengte voorsprong had in de zondagse derde divisie?

Het is dan ook een actie in de orde ‘niet geschoten is altijd mis’. ,,Earlik is earlik’’, zegt Heeringa, ,,wy wolle ús ambysjes der ek in bytsje mei oanjaan. De kompetysjes sille dochs wat skodde en weryndield wurde. Wy sizze: as wy yn sa’n koker sitte, dan kinne wy ek lutsen wurde. Jo witte it noat.’’

Hij heeft ze gelezen, de meewarige commentaren op de sociale media. ,,Der binne genôch minsken dy’t sizze: jimme hawwe jim ferstân net. Mar wy hawwe dus ambysjes, sa sit dit doarp yn elkoar. Wy wolle sa heech mooglik fuotbalje. Wy binne net benaud en somtiden hawwe wy in hiele grutte mûle.’’

Financiële eisen

Niet alleen buitenstaanders zijn sceptisch, ook onder de eigen fans zijn er gemengde reacties. Op zijn wandelingetjes door het dorp heeft Sippe Heeringa al regelmatig moeten uitleggen waarom de club zo graag hogerop wil. En hoe het bestuur dat dan voor zich ziet.

Laat één ding helder zijn, zegt de voorzitter: de financiële eisen die de KNVB aan tweededivisieclubs stelt, verschillen niet van die aan derdedivisionisten. Dat was enkele jaren geleden, bij de start van de voetbalpiramide, totaal anders. Destijds was een derdedivisieclub (toen nog topklasse) verplicht om drie contractspelers in dienst te hebben en een tweededivisionist (toen landelijke divisie) een achttal.

Heeringa: ,,Finânsjeel sjoen sit der net folle ferskil tusken twadde en tredde divyzje. Dat is in hiel belangryk punt, want oars hiene we – seker yn dizze ûnwisse tiid – it fersyk ta promoasje net yntsjinne.’’ De licentie-eisen zijn voor de tweede divisie wel strenger. Een ,,wêzenlik ding’’, meent Heeringa. ,,Mar ús sportpark is der klear foar.’’

'Wy wolle gjin kontrakten'

Ook belangrijk: de sponsorgroep van de Boys steunt het bestuur voor 100 procent, zo is Heeringa verzekerd door voorzitter Harm van der Bij. Enkele bedrijven hebben het vanwege de coronacrisis zwaarder dan anders – ook dat is een landelijk probleem – maar daar houdt de club rekening mee in de begroting.

,,Der is noch gjin panyk, mar dat hawwe wy ek net sa gau yn de Harkema’’, zegt Heeringa. ,,Wy wolle mei de begrutting dy’t wy hawwe it measte derút helje. Wy binne in amateurclub en wolle gjin kontrakten. Boppe ús stân libje sil absolút net barre. Ast soks dan oan de supporters útleist, binne de measten posityf en snappe se ús.’’

Aanvoerder las het op internet

Scepsis over het plan is er wél bij de spelersgroep. Aanvoerder Henny Bouius (28) moest op internet lezen dat het bestuur het verzoek om promotie heeft ingediend. ,,Dat is wol wat gek, al hawwe wy der as spilers yn prinsipe neat oer te sizzen’’, vindt de Burgumer.

,,Erges snap ik de club wol: yn de twadde divyzje krije we moaiere tsjinstanners en de ôfstannen feroarje net. Mar it is wat dûbel: ik hie der leaver om spile. Op sportive grûnen promovearje hie folle moaier west.’’

Weinig kans

Bouius verwacht overigens niet dat het verzoek om te promoveren veel kans maakt. Daarbij komt dat Harkemase Boys in de ogen van de vaste spelerskern de handen in de tweede divisie meer dan vol zal krijgen, mocht de KNVB het verzoek inwilligen. Dat zal niet voor eind juni gebeuren.

Bouius: ,,Fansels, wy hawwe in hiel moai seizoen spile en der wie noch wat te heljen. Mar it is net sa dat we in makje hawwe yn de tredde klasse. Persoanlik sis ik dat de twadde klasse boppe ús stân is, dêr moat ik earlik yn wêze. Sa tinke de oare jonges dy’t langer by de club spylje der ek oer. Mar goed: bart it wól, dan sille we fansels ús uterste bêst dwaan.’’

Bouius’ toekomstige trainer Jan Piet Bosma begrijpt de ambities van de club wél volledig. ,,Pak de kans als die er is’’, luidt het oordeel van de 58-jarige oud-Harlinger. Bosma was de afgelopen vijf jaar assistent-trainer bij tweededivisieclub HHC uit Hardenberg en weet dus wat zijn nieuwe club even-tueel te wachten staat. Hij kent de tegenstanders op zijn duimpje.

Bosma: ,,Harkemase Boys heeft de afgelopen jaren constant in het linker rijtje gespeeld. Het team staat als een huis. Er is komend seizoen – wanneer dat dan ook maar van start zal gaan – wel wat verloop, maar de kern blijft. Dan heb je ook voor de tweede divisie een hartstikke mooie selectie. Mijn ervaring is dat veel clubs in de tweede divisie wel goeie voetballers hebben, maar vaak geen teams zijn. Daar ligt juist de kracht van Harkemase Boys.’’

Toespreken in kleine groepjes

De nieuwe trainer hoopt zijn toekomstige spelersgroep op 30 mei voor het eerst toe te spreken, in kleine groepjes. Samen met zijn assistent-trainers heeft Bosma een trainingsschema opgesteld tot en met augustus. In drie blokken: in mei individueel, in juni schoorvoetend in groepjes en vanaf juli – binnen de coronarestricties – op de reguliere wijze. ,,Ik kan niet wachten om iedereen in de ogen te kijken’’, zegt Bosma.

Sippe Heeringa kon zijn lol gisteren al op. De voorzitter van Harkemase Boys maakte aan het einde van de middag, het liep al tegen etenstijd, weer zijn dagelijkse wandelingetje naar het sportpark. Ditmaal maakte het hart van de voorzitter een sprongetje. Voor het eerst sinds weken was er weer reuring op het sportcomplex. De jeugd mocht eindelijk weer trainen, het was een lust om te zien.

Heeringa: ,,We hawwe bysûndere dagen achter ús lizzen, hiel ûnwerklik foar ús allegear. Der wie hast neat te rêden op ús sportpark. Ik krige suver pikefel as ik dy leechte seach. Mar no is der einliks wer aksje op De Bosk. Geweldich gewoan.’’

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct