Partuur Van Zwieten wint in Franeker

Hans Wassenaar, Renze Hiemstra en Menno van Zwieten. FOTO ARCHIEF LC

Het kaatspartuur van Menno van Zwieten, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar won zondag de hoofdklassepartij in Franeker.

Voor het eerst dit seizoen slaagden de drie erin om een finale te winnen van hun rivalen Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Het krachtsverschil was groot: 5-0 en 6-6.

,,Dit siet deroan te kommen”, zei Hans Wassenaar, die voor het eerst sinds hij er vorig jaar PC-koning werd terug was op It Sjûkelân.

De overwinning smaakte extra zoet, omdat het pas de eerste zege op trio Bergsma was in vier finales. In Leeuwarden, Hommerts en Bitgum waren Bergsma c.s. de sterksten. Nu pakten ze slechts 16 puntjes in een finale die nog geen half uur in beslag nam.

Partuur Bergsma was in de finale dan ook geen schim van het trio dat in de halve finale gedecideerd afrekende met het afgegleden partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra: 5-1 6-6. Trio Van der Bos werd derde.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport