Foto van koersen in Drachten, in 2017, van.  foto Bas Huybers

Nieuw leven voor drafsport Drachten

Foto van koersen in Drachten, in 2017, van. foto Bas Huybers Foto: Bas Huybers - Huybers.com

Op tradities moet je zuinig zijn, vindt Erik Leusink. Hij en zijn compagnon Gelske Veldstra blazen de drafsport in Drachten daarom nieuw leven in.

Op zondag 14 juni denderen er weer paarden over een drafbaan in Drachten. Waar de piste komt te liggen, is nog even de vraag. Er zijn twee locaties in beeld, beide in de buurt van het Fries Congrescentrum. Initiatiefnemer Erik Leusink moet nog 5000 euro aan sponsorgeld zien binnen te hengelen. ,,Dat moet lukken.”

Tot 2012 kende Drachten een drafsportloze periode van liefst veertien jaar. In 1997 besloot de gemeente Smallingerland het toenmalige drafbaancomplex nabij het Kiryat Onoplein te bestemmen voor woningbouw. De in 1922 opgerichte Harddraverij- en Renvereniging Drachten ontving een afkoopsom van 1 miljoen gulden. Daarmee verdween de drafsport uit Drachten, waar in de glorietijd 18 koersdagen per jaar werden gehouden.

17 leden

De Drachtster drafsportvereniging bleef opmerkelijk genoeg bestaan. Het aantal leden is inmiddels afgenomen tot 17. De jongste van hen is de zestigjarige Bolswarder Siebren de Jong. Hij, fokker van dravers en mede-eigenaar van Stal Quattro, is een van de drie bestuursleden.

Het organiseren van meetings is er voor de vereniging al lang niet meer bij. ,,De fergrizing fan ús leden soarget der foar dat we dat fysyk net mear oankinne”, zegt De Jong. Stimuleren van de drafsport is voor zijn ‘club’ nu de belangrijkste bestaansreden. Goede initiatieven worden gesteund met het geld dat nog in kas zit.

Zo kon er door de financiële bijstand van de vereniging in de periode 2012-2017 toch weer een aantal keren worden gekoerst, op andere plekken in Drachten. Initiatiefnemer was Jean-Marc van der Kallen. In organisatorisch en financieel opzicht bleek het de afgelopen twee jaar echter te moeilijk om een koersdag gestalte te geven.

Nu is er Erik Leusink. Hij is paardenarts in Drachten en met Gelske Veldstra eigenaar van het nieuwe paardenbedrijf 4Horses, gespecialiseerd in voorplanting, maar bijvoorbeeld ook organisator van paardenevenementen. ,,Van de vereniging krijgen we 10.000 euro en daar zijn we heel gelukkig mee”, zegt Leusink. ,,Zonder dat bedrag was het sowieso onmogelijk geweest.”

Hij heeft zelf dravers en komt daardoor al vijftien jaar op de diverse grasbanen, waarvan er overigens steeds minder zijn. Alleen in Joure, Emmeloord, Hilversum en nu dus ook Drachten wordt dit jaar gekoerst op gras. In het Groningse Eenrum vinden in 2020 helemaal geen draverijen plaats, eerder verloren Aduard en Leek hun meetings.

,,Ik ken zo’n beetje iedereen in deze wereld en iedereen is er dolgelukkig mee dat we dit doen”, zegt Leusink. ,,Drachten heeft een drafsporttraditie. Die mag niet verloren gaan. Ik merk dat veel mensen enthousiast zijn. We gaan uit van negen koersen en we hopen behalve op zonnig weer ook op veel vermaak voor het publiek. Het moet echt een gezellige familiedag worden.”

Steun van Smallingerland zou mooi zijn, zegt hij. ,,Dat zou wel passend zijn gezien het feit dat de gemeente is verkozen tot Europese City of Sport ”, zegt hij. Bestuurders van andere grasbanen en de overkoepelende grasbaanorganisatie delen hun kennis al met Leusink.

De drafsportdag op 14 juni moet vooral niet eenmalig zijn, stelt Siebren de Jong. ,,We hoopje dat der in hiel soad minsken op ôfkomme en dat Erik de tradysje dy’t der sa lang wie yn Drachten fuortsette kin. Dêr giet it ús no om. We fine it prachtich dat we dit stypje kinne.”

home
net-binnen
menu