Vorig jaar won Nard Brandsma in Winsum op de eerste zaterdag in augustus de Friese fierljeptitel. Nu won hij weer, maar dit keer leverde het slechts een dagtitel op.

Zonder corona had Nard Brandsma zich wederom Fries kampioen mogen noemen. Zaterdag 8 augustus stond immers gepland als de dag van het FK, nu was het slechts de zevende ljepperij van dit ingekorte seizoen en moet tot zaterdag 5 september worden gewacht voordat er op de schansen van Sint Japik om de meest aansprekende ljeptitels wordt gesprongen.

Het deed de Workumer zelf niets dat het eigenlijk ‘FK-dag’ was, vertelde hij. Pas bij het voorbijrijden van etablissement De Trijesprong in Winsum werd Brandsma er fijntjes op gewezen door zijn clubgenoten. ,,Oars hiene wy hjir no al oan it feesten west, krekt as foarich jier, seine se tsjin my. Sels hie ik der noch net oan tocht.’’

Aanloop van constant niveau

Het is Brandsma ten voeten uit. De Fries recordhouder (21,68 meter) is maar met een ding bezig: zijn eigen prestaties. Ver springen dus, en juist dat lukte dit seizoen nog niet. Brandsma: ,,It siet him yn de oanloop. Dy wie net konstant. Dan is it net maklik springen en seker net om fier te kommen.’’

De powervolle aanloop was zaterdag wel van constant niveau. En dus was het zetten van de polsstok nu ook eenvoudiger. Die hoefde niet na elke sprong veel verder of juist minder ver in het water te worden gezet. Brandsma kon dus een serie opbouwen. De veelbelovende eerste poging eindigde nog in een natsprong, de tweede sprong was goed voor 19,71.

Met die afstand was hij wel zeker van de finale, al leek de winst nog buiten bereik. Ysbrand Galama was met 20,89 in de voorronde immers weer ijzersterk, maar met een krachtige aanloop, goede insprong en machtige klimslagen kwam Brandsma in zijn eerste finalesprong tot zijn beste seizoenprestatie: 21,07.

,,It is it spultsje fierljeppen. Witst wol datst fier springe kinst, mar bist altyd oan it sykjen nei in klopjende sprong. Ien as dizze en dat jout in hearlik gefoel. In befêstiging.’’

'Wy ha no wer in hiel moaie groep springers'

Brandsma vond ook dat er heel behoorlijk wordt gepresteerd, zeker gezien de omstandigheden van een verkort coronaseizoen. En zorgt de terugkeer van Bart Helmholt, Oane Galama en Age Hulder volgens hem voor meer wedstrijdmotivatie.

,,Wy ha no wer in hiel moaie groep springers. Mar ek jonges as Feike Stellingwerf (knap derde met 19,55, red.) en Bauke de Jong klopje op de doar, hè’’, constateerde de nog altijd regerend Fries kampioen.

Het laatstgenoemde duo hield mannen als Bart Helmholt en Oane Galama uit de finale. Vooral de laatste is nog niet in de door hem gewenste vorm. ,,Earlik sein duorret it langer as ik ferwachte hie, it falt my tsjin wat ik prestearje’’, bekende de springer uit Hilaard.

Galama dacht zelfs dat hij na de matige afstanden van zaterdag – hij kwam niet verder dan 17,77 – het Nederlands kampioenschap wel op zijn buik kon schrijven. Vanwege het verkorte seizoen zijn de regels, die bepalen welke Friese springers naar dat NK van 19 september in Burgum mogen, aangepast.

,,Meie de beste acht fan it FLB-einklassemint nei it NK? Dat wist ik net. Dat moat dochs noch helber wêze, mar dan moat ik ek einlings sjen litte wat ik fiel dat ik springe kin’’, wist Oane Galama.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct