Het kaatsseizoen is amper los of er is al een relletje. Zijn hoofdklassers over de schreef gegaan of heeft de KNKB-directeur voor zijn beurt gesproken?

Als zondag na de Eise Eisingapartij in Dronryp de laatste kaatsers de kleedruimte hebben verlaten, treft een bestuurslid van kaatsvereniging Sjirk de Wal daar een bende aan. Alles hoeft niet spic en span, maar echt opgeruimd is het ook niet. Her en der liggen ook wat balletjes op de grond. Toiletten zijn verstopt geraakt, heeft KNKB-directeur Geert Faber doorgekregen.

De kaatsvereniging trekt verbolgen aan de bel bij de kaatsbond. Directeur Faber, zondag aanwezig bij de wedstrijd, wil een statement maken. In een mail trekt hij van leer. ,,Hiermee zet de categorie zich te kijk.” Hij wijst op de campagne Zonder respect geen kaatsen. ,,Ik dacht daarbij meer aan een klein aantal jeugdige kaatsers en een klein aantal ouders. Nu moet ik potverdorie deze mail naar hoofdklassers sturen.” En: ,,Deze malloten (kaatsers, red.) wil ik vragen zich voortaan als gast te gedragen.”

Sjirk de Wal eist schadevergoeding. Voorzitter Jan Willem van Beem verwijst naar Faber en geeft geen reactie. Faber schat de schade na enig aandringen op ,,miskien in pear hûndert euro”. ,,Mar ik moast hjir wat mei dwaan”, zegt Faber gistermiddag in een toelichting.

Maar heeft hij hoor en wederhoor toegepast? ,,Ik ha gjin kontakt hân mei keatsers, ik kin dochs gjin tritich man freegje? Ik krij dit troch en gean derfan út dat dit plakfûn hat.’’ Hard bewijs is er echter niet, al ligt het voor de hand dat eerst richting kaatsers gekeken wordt.

Dylan Drent, derdeprijswinnaar, is verbolgen. Vijf, zes lege plastic bekertjes en hoogstens drie kartonnen houdertjes zijn achtergebleven, zegt hij. Hij verliet als laatste met zijn vriendin en kinderen en nog enkele kaatsers de kleedgelegenheid. ,,Je denkt toch niet dat mijn vriendin dat met de kinderen erbij zo toegelaten had? Wij zijn volwassen kerels.”

Het steekt Drent dat hij diezelfde avond een beschuldigende mail van bondsdirecteur Geert Faber aantrof. ,,Waarin we voor malloten worden uitgemaakt.” Hij eist excuses.

PC-koning Hans Wassenaar was ook een van de laatsten die de kleedruimte verliet. ,,Ik kin it my hast net foarstelle dat it keatsers wiene, mar ik snap dat Sjirk de Wal dit net leuk fynt.” Faber meldt dat de Vereniging van Kaatsers vindt dat hij goed gehandeld heeft.

Voorzitter Pier Piersma van de VVK: ,,Dy mail is net sa’n probleem, mar ik hie it moaier fûn as Geert dit earst mei my besprutsen hie.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct