Nog voor ze officieel ook maar één bal had getrapt in het eerste mannenelftal van Foarút, ging de naam van Ellen Fokkema de hele wereld over. It famke fan Menaam bleef kalm onder alle aandacht en maakte zaterdag een veelbelovend debuut. ,,Ik ha tsjin de trainer sein: behannelje my gewoan as ien fan de jonges.’’

Het zal toch niet?! Het bekerduel Foarút-Beetgum is 86 minuten onderweg als Ellen Fokkema een aanval van de op de gelijkmaker jagende gasten onderbreekt. Meteen schakelt ze door, de counter in. Die verloopt vloeiend en daardoor krijgt de negentienjarige speelster uit Slappeterp een schietkans. Voorziet ze de wereldprimeur van een gouden randje? Nee, net niet. Ellen aarzelt een fractie van een seconde en dat geeft de Beetgum-verdediging de mogelijkheid om in te grijpen. ,,Ik skrok der in lyts bytsje fan’’, vertelt ze na haar eerste officiële optreden in een standaard-mannenelftal.

Lees ook | Historisch moment: Ellen Fokkema (19) speelt als eerste vrouw mee met mannenteam

Maar de gemiste kans blijft niet lang hangen. Daarvoor is deze middag te bijzonder. ,,Oer sis mar tsien jier sille de minsken dy’t hjir wienen, grutsk sizze dat se by in wrâldprimeur west ha’’, weet Auke Grijpma. Hij was als bestuurslid van vierdeklasser Foarút nauw betrokken bij het in goede banen leiden van Ellens debuut in de hoofdmacht, dat ruim drie weken geleden via deze krant wereldkundig werd gemaakt.

‘Gekkeboel’

,,Dat ha wy witten’’, vertelt Klaske Fokkema. Zij is de moeder van Ellen en nog twee voetballende dochters, die voor het vrouwenteam van Beetgum uitkomen, maar deze zaterdag logischerwijs op de hand van hun zus zijn. ,,De krante wie pas trije, fjouwer oerkes út, doe’t Ellen my skille. Se wie foar de stúdzje ferpleechkunde yn it sikehûs, mar woe nei hús ta. Kranten en tv-stasjons fan oeral út de wrâld woenen har sprekke en filmje. Gekkeboel. Se is in nuchter famke, mar it wie in soad. ‘Mem, it moat aanst foarby wêze, want ik wol gewoan fuotbalje’, sei se.’’

Grijpma: ,,Der wie sels in fuotballer út Egypte dy’t by ús komme woe. Sa moai fûn hy it dat wy in frou yn ús earste alvetal ha.’’ De ‘transfer’ ging niet door. ,,Op in filmke koest wol sjen dat hy wat ‘balje’ koe, mar wy moasten syn fleanticket betelje… No, dat mar net.’’

Lees ook | BBC, ESPN, Reuters en alle landelijke media: plots wil iedereen Ellen Fokkema, de vrouw in het mannenteam, spreken

Grijpma zegt dat de KNVB veel heeft gedaan om de mediastorm te beteugelen. Dat kwam Foarút goed uit, want ondanks dat de club genoot van de publiciteit, moest er door de verjongde eerste selectie een behoorlijke voorbereiding worden gedraaid. ,,Dy kaam troch de koroana eefkes yn it gedrang’’, aldus Grijpma. Sportcomplex Schatzenburg ging enkele dagen op slot nadat een lid van de technische staf ziekteverschijnselen vertoonde. ,,Hy hat tsjin de 40 graden koarts hân, mar it die bliken dat it dochs gjin koroana wie.’’

Veel kans op speeltijd

Zodoende stond niets het debuut van Ellen Fokkema in het eerste elftal meer in de weg en kon dweilorkest De Feintsjes aan de slag met een vrouwelijke versie van Fedde Schurers lied It feintsje fan Menaam . Dat It famke fan Menaam op de reservebank begon, kon de pret zaterdag niet drukken. ,,Ik weet wat Ellen kan en ze is absoluut een versterking voor de ploeg’’, aldus trainer John Hofte. ,,Maar ze is gewoon een van de twintig ‘man’ die ik tot m’n beschikking heb. Zo wil ze het ook. Maar neem van mij aan dat ze dit seizoen veel speeltijd gaat krijgen.’’

Voetbal was altijd al haar lust en haar leven, aldus mem Klaske. ,,En se wit net better as dat se mei en tsjin jonges spilet. Se hat it ek wol bij Stiens probearre, tusken de famkes, mar dat wie it krekt net. Se woe mei har freonen fuotbalje.’’ Ellen ontwikkelde zich mede daardoor zo goed dat ze werd opgeroepen voor diverse nationale jeugdselecties.

Klaske Fokkema: ,,Se hearde by de lêste 21 foar it Nederlânsk alvetal ûnder-15 doe’t se in ‘sleutelbeen’ bruts. Dat wie jammer. Dêrnei wie it foar ús altiten de fraach: oant wannear kin se it tusken de jonges folhâlde? Se is der tûk genôch foar, mar by de ûnder-19 hat se it ôfrûne seizoen best wolris in ‘dikke beuk’ hân. En ôfrûne wike, yn de oefenwedstriid fan it earste tsjin Heech, waard se ek ‘omkegele’. Mar Ellen wol dit hiel graach, omdat it spultsje tusken de mannen mear fan har freget. Sneller hannelje, tûker bewege. Oanpakke ek, want dêr hâldt se fan. Ellen is in ‘doener’.’’

Voor iedereen ruimte

Het is deze zaterdag een uur wachten op haar entree, ook voor Roos Brouwer van de afdeling voetbalontwikkeling van de KNVB. Zij is vanuit Ugchelen (bij Apeldoorn) afgereisd naar Menaam. Daar komt de thuisclub via goals van Erik Cats en Evert Telenga op 2-0, alvorens Ellen, getooid met rugnummer 12, de wei in mag.

,,Hier wordt voetbalgeschiedenis geschreven’’, beseft Brouwer, die vertelt dat de middenveldster dit seizoen nauwlettend zal worden gevolgd. ,,Het is een pilot , waarbij we vooral kijken naar hoe Ellen in fysiek opzicht overeind blijft. We kijken ook naar haar handelingssnelheid met én zonder bal. We gaan ook tegenstanders vragen wat ze ervan vinden.’’

Art Langeler, directeur voetbalontwikkeling: „Elk jaar komt er wel een verzoek binnen van een vereniging om een vrouw te mogen laten spelen in hun eerste mannenteam. Wij vinden dat er voor iedereen op elke manier ruimte moet zijn in het voetbal. Daarom starten we deze proef. De ervaring zal leren of, en hoe, het werkt. We zullen in nauw overleg met de club monitoren hoe het gaat. Op basis daarvan zouden we een reglementswijziging kunnen toepassen.”

loading

‘Zullen meer vrouwen volgen’

Brouwer weet dat Ellen niet in het diepe wordt gegooid. ,,Wij kennen haar van ons Jeugdplan en weten dat ze behoorlijk wat in haar mars heeft. Ook heeft ze vorig seizoen al in de B-categorie meegespeeld met Foarút 2 en 3.’’ De bond kreeg vorig seizoen 43 verzoeken van voetbalsters om mee te mogen doen in de B-categorie. ,,Dat is een bescheiden aantal, maar nu Ellen het heeft aangedurfd om in het eerste te gaan spelen, zullen er meer vrouwen volgen. Ik denk dat we dit over vijf, zes jaar heel gewoon vinden, mede omdat er nu een generatie voetballers speelt die niet beter weet dan dat ze met en tegen meisjes voetballen.’’

,,Ik bin bliid dat Ellen by ús seleksje heart’’, aldus Andries van der Meer. De 35-jarige routinier weet wat zijn ploeggenote kan. ,,Ik ha har sân jier traind. Ellen is in absolute fersterking foar ús. Moatst ôfwachtsje hoe’t it fysyk mei har giet, mar dat jildt ek foar de jonges dy’t mei har út de ûnder-19 kommen binne. Rekkenje har net oer in pear wedstriden ôf, se moat in hiel seizoen de kâns krije.’‘

,,Ik twivelje der net oan, want se kin fantastysk fuotbalje. Ellen sjocht it spultsje, kiest altiten goed posysje en is tûk genôch om de measte persoanlike duels te ûntrinnen. Se heart gewoan by de ploech. Okee, se hat in eigen klaaikeamer, mar nei ôfrin drinkt se gewoan in bierke mei. En dat mannepraat? Ach, se is wol wat wend.’’

Kan in een half uurtje beoordeeld worden of Ellen Fokkema zich staande zal houden? Jawel. Meteen haar eerste balcontact verraadt voldoende kwaliteit. Soepele aanname en meteen een mooie pass naar de flank. Daarna volgt een kapbeweging waarmee ze een tegenstander op het verkeerde been zet en het spel kan verplaatsen. Ook haar tweebenigheid valt op. Twee keer wordt ze gevergd op het aangaan van een duel. Ze houdt zich niet in.

‘Ellen dúrft te voetballen’

Trainer John Hofte ziet het tevreden aan. ,,Ellen dúrft te voetballen en trekt ‘het pootje’ ook niet terug. Wij hebben haar allemaal het vertrouwen gegeven en dat voelt ze. Natuurlijk beseffen we dat dit speciaal is, maar wij gaan normaal met haar om. Ze is one of the guys en zal het net als alle spelers waar moeten maken. De beste elf spelen, of je nu vrouw bent of niet.’’

Ellen Fokkema komt na de 2-1 zege met een brede lach van het veld. ,,Bliksem! Ik hie skoare kinnen, mar it gong net raar tocht ik. Ik wie eefkes senuweftich en krige pikefel doe’t ik it fjild yn mocht en alle minsken begûnen te klappen en jûchjen. Moai dat se my dit gunne.’’

Ze ontvangt al ruim drie weken tientallen steunbetuigingen. ,,Ut alle hoeken fan de wrâld.’’ Mem Klaske: ,,Sels Megan Rapinoe, de Amearikaanske stjêr fan it frouljusfuotbal, hat witte litten dat se grutsk is op Ellen.’’ Ellen: ,,Foar my feroaret der eins net folle, mar omdat ik no yn it earste mei doch, wurdt it in grut ding. In bekende Nederlanner? Ha ha, sa fiel ik my net hear en dat hoech ik ek net te wurden. Lit ik earst mar sjen dat ik in basisplakje krij. Ik bin net mear as in oar. Dat ha ’k ek tsjin de trainer sein: behannelje my gewoan as ien fan de jonges.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
Instagram
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct