De sportredactie van de Leeuwarder Courant heeft een enquête gehouden onder Friese amateurvoetbalclubs. De resultaten worden zaterdag gepubliceerd. Vandaag al een vereniging belicht: eeuweling Drachten.

Boven dit verhaal stond eerst als kop: Besturen is even geen hobby. Deze ontboezeming komt van Durk Meijer, voorzitter van Drachten. Het is momenteel de harde waarheid, zo ervaren met hem duizenden bestuursleden. Dronrijp-voorzitter Ingrid Breuker omschreef het in de enquête als volgt: ‘Deze tijd vraagt crisismanagement, wat niet de reden is dat je in een bestuur bent gestapt’.

Maar er is voor een andere kop gekozen. Eentje die optimisme weergeeft, strijdbaarheid uitstraalt. Want dat kwam toch ook naar boven uit de LC-enquête, waarvoor 33 clubs werden aangeschreven, zijnde 20 procent van het aantal Friese amateurvoetbalverenigingen. De reacties representeren meer dan 10.000 voetballers en overige clubleden.

Loyaliteit van groot belang

Van vitaal belang blijkt de loyaliteit van die leden én de sponsoren. Die steun (gevoegd bij de financiële hulp van rijkswege) sleept de verenigingen door de coronacrisis heen. Daar mogen wat betreft de geënquêteerde clubs meteen alle vrijwilligers aan worden toegevoegd.

Vandaar een kop met positiviteit. Ondanks alles houdt ook Drachten de moed erin. Er wordt gedacht in mogelijkheden, niet in problemen. Neem bijvoorbeeld de viering van het honderdjarig bestaan, waarvoor overigens ook fc Harlingen de voorbereidingen treft.

Voormalig hoofdklasser Drachten bestaat op 21 april 2021 een eeuw. ,,Het oorspronkelijke plan was om die dag centraal te zetten in ons feestprogramma’’, aldus voorzitter Durk Meijer. ,,We hadden activiteiten gepland in de periode van vijftig dagen voor de oprichtingsdatum tot vijftig dagen daarna.’’

‘Het is zoals het is’

,,Met deze crisis kan dat echter niet. We waren al ver met de plannen, maar hebben de opzet gewijzigd. Het eeuwfeest moet gevierd kunnen worden door ál onze zeshonderd leden en niet door dertig mensen in een tent. Natuurlijk hadden we het ons anders voorgesteld, maar het is zoals het is.’’

,,We hebben besloten om 21 april als start te gebruiken voor een heel feestjaar. Het jubileumboek zal ondertussen verschijnen. We plannen nu in april allerlei kleinere activiteiten en hopen vervolgens het jaar feestelijk af te kunnen sluiten met de geplande grotere activiteiten.’’

In Drachten wordt de rug dus recht gehouden. Meijer knikt, maar zegt eerlijk dat het niet altijd meevalt. Deze crisis valt hem trouwens in dubbel opzicht zwaar, want de 52-jarige Drachtster is in het dagelijks leven directeur van breedteschool De Wiken, die door 250 leerlingen wordt bezocht.

,,Iemand zei dinsdag tegen me: ‘Nou, je hebt nu zeker mooi lang vakantie?’, maar ik kan je zeggen dat ik amper een dag vrij zal zijn. We zijn namelijk enorm druk met onder andere het opvangen van kinderen uit kwetsbare gezinnen.’’

Beloning mist

Ook als clubvoorzitter staat hij voortdurend ‘op scherp’. ,,En het vervelende van zo’n periode is: je krijgt er geen energie van. Als bestuur steek je er heel veel tijd in. Dat is niet altijd zichtbaar. Dat hoeft ook niet, dat was voor de crisis ook wel zo, maar toen was wél vrijwel dagelijks zichtbaar waar je het voor doet. Ik krijg veel energie van de uren die ik in de weekeindes op ons sportpark doorbreng. Als je iedereen bezig ziet, zorgt dat voor een goed gevoel. Dáár zet je je als bestuurder voor in. Dat mis ik nu.’’

Meijer voegt er meteen aan toe dat hij niet zonder energie komt te zitten. Hij roemt hierbij de inbreng van de vrijwilligers. ,,Wat zij doen, is werkelijk fantastisch. Ik vind het heel knap hoe zij voortdurend schakelen als er weer nieuwe richtlijnen zijn uitgevaardigd. Telkens worden initiatieven ontplooid.’’

,,Tijdens de eerste lockdown was de jeugd op alle gebieden verstoken van sociale contacten. Als club hebben we toen alles op alles gezet om de trainingen op te starten. De jeugd traint nog steeds twee keer per week en op de zaterdagen organiseren we onderlinge wedstrijden en andere activiteiten. Maar hoe goed de activiteiten ook worden bezocht, hoeveel energie er ook in wordt gestoken door onze kaderleden: het blijven doekjes voor het bloeden. Maar niets doen is geen optie.’’

Verdriet om G-voetballers

Wat Meijer aan het hart gaat, is dat de G-voetballers (spelers met een verstandelijke beperking) niet naar de club mogen komen. ,,Dat doet pijn. Die groep is al zo kwetsbaar omdat ook hun dagbesteding wegviel. Voetballen is zó belangrijk voor ze.’’

,,Voor de senioren van de G-afdeling is de huidige ontwikkeling erg zorgelijk. We vinden het ook niet uit te leggen dat er zoveel beperkingen aan buitensport worden opgelegd. Waarom mochten wel dertig mensen fitnessen in een hal en zagen winkelstraten zwart van de mensen, terwijl op velden van vijfduizend vierkante meter slechts getraind mocht worden in groepjes van vier en op anderhalve meter?’’

Financieel lukt het nog

In financieel opzicht weerstaat Drachten de storm. De club kreeg via diverse steunmaatregelen van de overheid circa 10.000 euro uitgekeerd. Daar staan volgens Meijer ‘enkele tienduizenden euro’s’ aan gemiste kantine-inkomsten tegenover. ,,Maar we hebben er begrip voor dat de kantine dicht moet. Tegelijkertijd betalen we net zoveel huur voor de accommodatie als voor de coronacrisis, met daarbij de kanttekening dat de veldhuur voor april, mei en juni is kwijtgescholden. Maar hiervoor is de gemeente volledig gecompenseerd door het rijk.’’

,,Wat steekt, en dat voelt in deze tijd extra oneerlijk, is dat we als verenigingen in Smallingerland als bedrijven worden gezien. Daardoor worden we qua OZB (onroerendezaakbelasting, red.) drie tot vier keer zo zwaar belast als particulieren. In ons geval, met een tribune en opstallen die voor 2,5 miljoen worden aangeslagen, gaat het om duizenden euro’s. Dat is vervelend en doet geen recht aan de belangrijke functie die wij, als club zonder winstoogmerk, vervullen. Clubs houden jeugd bezig en sporten is gezond. Extra hulp van de gemeente, de ‘Sporthoofdstad van Europa’, zou welkom zijn.’’

Meijer vertelt dat de leden net zoveel contributie betalen als voor de crisis. Dit beleid wordt bij alle acht voetbalclubs in Smallingerland toegepast. ,,We spreken elkaar regelmatig en zijn hierin solidair.’’ Het moet ‘scheve gezichten’ voorkomen. ,,Ook de sponsorinkomsten zijn bij ons nagenoeg op peil gebleven’’, aldus de Drachten-voorzitter.

Wat verwacht hij in sportief opzicht van 2021? ,,Persoonlijk zie ik de grootste kans voor regionale competities, zowel bij de jeugd als de senioren. Ik zou dat toejuichen en wat mij betreft mogen voor dit keer de zaterdag- en zondagcompetities worden gemixt.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
Amateurvoetbal
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct