Gert-Anne van der Bos: 'We woenen it sa graach winne foar Tjisse'

Tjisse Steenstra slaagde er gisteren net niet in om zijn ijzersterke seizoen te bekronen met de PC-overwinning.Winne we it sa faak, slagget it op dizze dei krekt net."

„Ik sjoch der suver tsjinoan om jimme de preemje út te rikken", zo sprak PC-voorzitter Ids Hellinga treffend tijdens de prijsuitreiking. Voor hem stonden Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra.

Supertrio

De afgelopen maanden reeg het supertrio de overwinningen aaneen. Het partuur won maar liefst elf van de achttien vrije formatiepartijen en was dan ook de uitgesproken favoriet voor het winnen van de 165ste PC. Lange tijd leek er ook geen vuiltje aan de lucht voor de oranje brigade.

In drie gespeelde omlopen kreeg de formatie slechts drie schamele eersten tegen. Na walk-overs tegen de parturen van opslagers Arnold Zijlstra en Auke Boomsma werden Van der Bos, Triemstra en Steenstra in de halve finale pas echt op de proef gesteld. Anders dan de uitslag misschien doet vermoeden (5-1 en 6-6), verkochten Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar hun huid duur. Maar op de cruciale standen pakten Van der Bos, Triemstra en Steenstra vrijwel altijd het eerst (vier keer op 6-6) en liepen zij langzaam maar zeker bij hun tegenstanders weg.

Teleurstelling

„Yn ’e finale slagge dat net", zei de teleurgestelde Taeke Triemstra na afloop. „We kamen yn it begjin hieltyd in earst foar, mar koenen gjin gat slaan.” In de zinderende eindstrijd haalden Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden een uitstekend niveau. „Hja keatsten better as normaal, wylst wy op de wichtige stannen net it ferskil meitsje koenen”, aldus Triemstra, die zich op zijn negentiende PC voor de zestiende keer (!) in de prijzen kaatste. Net als Gert-Anne van der Bos blijft Triemstra voorlopig steken op vijf overwinningen.

„Dit is bale”, zei Van der Bos. ,,Dy mannen keatsten degelik en bleaunen hieltyd by. Peter (Van Zuiden, red) sloech knap op. Wy makken krekt wat tefolle fouten, seker yn it lêst fan ’e partij”, aldus Van der Bos. De drievoudig PC-koning baalde vooral ook voor zijn maat Tjisse Steenstra, de man die dit kaatsjaar zo vaak het verschil maakt voor zijn formatie. „Taeke en ik ha hjir al faker wûn, mar Tjisse noch net. Wy woenen it sa graach foar him winne.”

Tjisse Steenstra zocht na de verloren finale naar woorden. Na de imponerende zegereeks van de afgelopen maanden slaagde hij er met zijn maten net niet in om het seizoen te bekronen met de PC-overwinning. „Potferdikkeme. Winne we it sa faak, slagget it op dizze dei krekt net.”

Toekomst

Na de verloren finales van 2013 en 2016 moest de alleskunner uit Bitgummole gisteren voor de derde keer genoegen nemen met de PC-premie. De absolute uitblinker van dit kaatsjaar was deze keer niet bij machte om in de finale het verschil te maken. Door zijn kwaad uitgeslagen bal op 2-1 en 6-6 en zijn opslagmisser op 3-2 en 6-6 liet hij tegenstanders Van Zuiden c.s. twee keer op belangrijke momenten terugkomen in de partij.

In het slot van de spannende finale -waaronder twee keer in het laatste eerst - miste hij net te vaak het perk. Sportief als hij is, complimenteerde Steenstra zijn tegenstanders met hun knappe optreden. „Dy mannen gienen mar troch. Wat in degelik partoer is dat sis.”

Maar meteen dacht hij toch ook aan de toekomst. Nadat hij zijn eerdere PC-finales met respectievelijk 5-2 en 6-2 en 5-4 en 6-6 had verloren, trok Steenstra nu met 5-5 en 6-2 aan het kortste eind. Met een flauwe grijns. „Ik kom hieltyd tichterby.”

Wanneer hij de uitmuntende vorm van dit seizoen weet door te trekken dan komen er voor Tjisse Steenstra ongetwijfeld nieuwe kansen op het behalen van het ultieme kaatssucces.

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement