Op 30 septimber sil der keatst wurde”, aldus PC-voorzitter Ids Hellinga. ,,Dat kin de PC wêze, mar dan moat der wol ‘onbeperkt’ publyk by wêze kinne. Oars wurdt it miskien wol in gewoane haadklassepartij.”

Friese sportbonden gaan nieuwe zomerkalender maken

Op 30 septimber sil der keatst wurde”, aldus PC-voorzitter Ids Hellinga. ,,Dat kin de PC wêze, mar dan moat der wol ‘onbeperkt’ publyk by wêze kinne. Oars wurdt it miskien wol in gewoane haadklassepartij.” Foto Niels de Vries

De Friese sportwereld werd woensdagavond een beetje overvallen door de mededeling van premier Mark Rutte dat er vanaf 1 juli weer competitief mag worden gesport.

Fierljeppen

Niemand had een kalender klaar voor de komende zomermaanden. Het Fries kampioenschap fierljeppen bijvoorbeeld – het hoogtepunt van het fierljepjaar – blijft staan voor 5 september. Normaal wordt het FK in Winsum in augustus gehouden. En het NK in Burgum blijft ook gewoon voor 19 september gepland.

,,Dêr hâlde wy oan fêst’’, aldus voorzitter Teije Dijk van het Frysk Ljeppers Boun woensdagavond in een eerste reactie. En voor de rest? ,,Wy sille in nije kalinder meitsje. Mar dat moat ik earst mei it bestjoer oerlizze. Mar it is moai dat wy noch wat fan dit seizoen meitsje kinne.’’

Kaatsen

KNKB-directeur Marco Hoekstra klonk opgewekt, woensdagavond na de persconferentie van Rutte en minister Hugo de Jonge. Veel eerder dan 1 september kan er gekaatst worden. ,,Ik begûn al te tinken dat it seizoen oer wie, mar dit is echt in behoarlike ferromming. Ik wie suver ûnder de yndruk.”

Op 2 juli wil Hoekstra een algemene vergadering houden. ,,Dan kinne wy tegearre mei de ferieningen de wedstrydaginda gearstalle. Wy wolle stomme graach los en sette de skouders der ûnder. Wy lûke de âlde aginda út de kast en sjogge wat der mooglik is. Ik hoopje dat wy yn it wykein fan 11 en 12 july begjinne kinne.”

Voorwaarde voor het houden van partijen is wel dat verenigingen willen meewerken. ,,Lâns it fjild sille taskôgers harren hâlde moatte oan de oardel meter. Sjogge ferieningen it sitten om dat yn goeie banen te lieden? Hoe dogge jo dat? Oan ús as bûn de taak om safolle mooglik draachflak te sykjen.”

Het plan om de PC te verschuiven naar 30 september blijft overeind. Voor 29 juli, de oorspronkelijke datum voor de hoogmis van het kaatsen, wordt een alternatief programma samengesteld.

,,Op 30 septimber sil der keatst wurde”, zegt PC-voorzitter Ids Hellinga. ,,Dat kin de PC wêze, mar dan moat der wol ‘onbeperkt’ publyk by wêze kinne. Oars wurdt it miskien wol in gewoane haadklassepartij.”

Hellinga vindt de PC in dit geval overigens van ondergeschikt belang. ,,Dat der yn wedstrydferbân net keatst wurde koe de ôfrûne tiid, stie my net oan. Ik bin hartstikke bliid, benammen foar de jongerein, dat it fan july ׅôf wol wer kin. Sommigen wiene miskien wol ôfheakke as se it hiele seizoen net yn aksje komme kind hienen.”

Koersen Wolvega

In Wolvega wilden ze woensdagavond nog niet meteen juichen toen de versoepelde coronamaatregelen uit Den Haag doordrongen tot het Victoria Park, de naam van de beroemde drafbaan. Patrick Davidson, lid van de raad van advies van het Wolvegaster drafcentrum, hoorde Rutte namelijk ook zeggen dat de lokale autoriteiten toestemming moeten geven voor evenementen. Als het aan hem ligt, wordt er volgende week vrijdag (3 juli) weer gekoerst.

,,De versoepelingen zoals aangekondigd door de minister-president bevestigen wat we de afgelopen week gemerkt hebben in onze contacten met de instanties’’, aldus Davidson. ,,Wij lopen niet op de zaken vooruit en wachten op toestemming van onze burgemeester. Zodra burgemeester Van de Nadort groen licht geeft, dan plannen wij de selectieproeven op Victoria Park Wolvega weer in. In het geval dat de Haagse versoepelingen per 1 juli ook zijn goedgekeurd door de burgemeester, dan kunnen we volgende week vrijdag, 3 juli dus, weer koersen want die datum staat in de internationale premiumkalender. Dat zal voor de hele sector de kans zijn om vier verloren maanden nog enigszins te compenseren.’’

CH Buitenpost

Voor de grote concoursen hippique in bijvoorbeeld Rijs (1 augustus) en Buitenpost (4 augustus) komt het goede nieuws uit Den Haag te laat, denkt Tiemen Dolfijn, voorzitter van het CH Buitenpost. ,,Mijn logische boerenverstand zegt dat voorbereidingstijd van vier weken te kort is’’, aldus Dolfijn. ,,We zijn allemaal vrijwilligers. Met allemaal werk en een gezin. Een normale voorbereiding en het voor elkaar krijgen van de sponsoring, daar doen we normaal gesproken een heel jaar over.’’

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct