Emoties bij Hylke Bruinsma na afscheid op PC

Opeens was het afgelopen, opeens was er op It Sjûkelân ruimte voor emoties bij Hylke Bruinsma uit Minnertsga.

Toen de laatste bal geslagen was en hij met zijn maten Menno van Zwieten en Erwin Zijlstra op nota bene 5-5 en 6-6 van Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar had verloren in de tweede omloop, kreeg Bruinsma een staande ovatie van het publiek. Hij kreeg knuffels van zijn mem Heleen, die het veld op kwam, en van vrouw Maaike en hun zoon Roan.

Leed

Vorig jaar overleed zijn heit vlak voor de PC. Dat alleen al maakte het een emotionele woensdag voor Bruinsma.

Hij kende een seizoen met veel blessureleed. Zijn knie speelde hem parten. Daarom besloot de voorinse al in een vroeg stadium dat dit seizoen zijn laatste zou zijn als hoofdklassekaatser, dat dit ook naar alle waarschijnlijkheid zijn laatste PC zou worden.

,,Ik ha dêr fannemoarn even oan tocht, mar doe’t ik op it fjild stie net”, zei de PC-winnaar van 2013. ,,It kaam fansels wolris foarby, mar ik woe my fokusje op myn maten, de ballen dy’t op my ôfkamen, de taktyk en myn maten. Mar doe’t de partij oer wie, bruts ik. Dan tinkst oan alles, dan komt alles op dy ôf. Ik moast janke en dêr skamje ik my net foar.”

Waardeloos verlies

De manier waarop zijn partuur verloor, was waardeloos, vond Bruinsma. ,,We keatsten as kânshawwend partoer, op en út wienen we goed. As it by 5-4 en 4-2 ek noch 6-2 wurdt, dan hast de partij yn de tas.”

Maar het werd 5-5 en uiteindelijk sloeg Renze Pieter (in 2013 nog de maat van Bruinsma) met alles aan de hang de kaats voorbij. ,,Dan hast niks, wylst ik foaral ek foar myn maten sa graach winne woe. Sy ha de PC noch noait wûn.”

In september gaat Bruinsma onder het mes. Hij kaatst volgend seizoen voor Minnertsga in de afdelingspartijen, met Marten Bergsma en Hendrik Kootstra. ,,En miskien begjint it wol wer te kribeljen as de twadde syklus begûn is. Miskien pik ik hjir en dêr in potsje mei.”

Het is dus niet uitgesloten dat Bruinsma volgend jaar alsnog weer als kaatser op de PC verschijnt? ,,Sis noait noait.”

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement