Zonder te weten of er na december nog zou worden geschaatst, besloot Letitia de Jong het NK afstanden te laten schieten. Ze liep het risico op een seizoen zonder wedstrijden. Er gloort inmiddels perspectief. Nu nog de nieuwe blessure achter zich laten.

Het was even wennen voor Letitia de Jong. Afgelopen weekeinde zat ze thuis op de bank. Op televisie zag ze haar collega’s het NK afstanden schaatsen. Thialf was voor haar vanwege de coronamaatregelen verboden terrein. ,,It wie lang lyn dat ik der sels net by wie by in grutte wedstryd.’’

Tijdens de Olympische Spelen van 2018 volgde ze voor het laatst op de televisie haar sport. ,,Fierders bin ik oeral wol by west’’, zegt ze. De 27-jarige Heerenveense bleef sinds het olympische seizoen eindelijk eens gevrijwaard van zware blessures. Meteen vond ze aansluiting bij de wereldtop.

Oude kwaal

Maar bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen was ze afwezig vanwege een oude kwaal die weer eens opspeelde. De Jong moet even lachen. Een ruw opgesteld lijstje met blessures tussen 2015 en 2019 is best imposant. Breuken na een val bij het skeeleren, zere schenen door overbelaste spieren, schouders uit de kom en vooral slijmbeursontstekingen in de heupen.

Ze is alweer aan haar vijfde toe, twee aan de linkerkant en in aanloop naar het seizoen speelde voor de derde keer de rechterheup op. ,,It oantal blessueres is gjin wedstryd, oars hie ik dy wol winne kind’’, zegt ze.

Fit blijven is de eerste voorwaarde, wil Letitia de Jong op het gewenste niveau kunnen presteren. Ze weet dat haar lichaam niet zo belastbaar is als dat van andere schaatsers. Alle voorzorgsmaatregelen neemt ze in acht. Preventief naar de fysiotherapeut, rusten en altijd is ze alert op pijntjes in haar lijf. Met sportartsen sprak ze langdurig over hoe ze de ontstekingen voorkomen.

Toch ging het weer mis. ,,Dat is frustrearend’’, erkent De Jong. ,,Ein septimber krige ik klachten.’’ Een cortisoneninjectie ging in de ontstoken slijmbeurs in de heup. ,,Mar doe wie it wol dúdlik dat it lestich wurde soe om it begjin fan it seizoen te heljen.’’

Toen de World Cups ook nog eens werden geschrapt en de kwalificatiewedstrijd werd omgezet in een NK, besloot ze zich te richten op eind december. ,,Dat makke it al wat maklikker om foar revalidearen te kiezen.’’ Nationale titels zijn minder belangrijk dan internationale startbewijzen.

Internationaal strijden

Het draait voor De Jong de laatste jaren niet meer om de nationale wedstrijden, maar ze wil internationaal strijden. Het NK laten schieten, betekende ook een risico. ,,Witst net wat de rest van it seizoen bringt. It soe samar kinne datst in hiele simmer traind hast en gjin inkele wedstryd rydst. Ik gean der net fanút.’’

Inmiddels zijn de vooruitzichten voor de schaatsers weer wat helderder. Door het succesvolle NK afstanden ziet de internationale schaatsbond ISU wel wat in een internationale schaatsbubbel in Heerenveen. In de tweede helft van januari staan het EK sprint en allround en twee World Cups geprogrammeerd in Thialf. Daar wil De Jong gaan schitteren.

Terug naar de jongste blessure. Je zou denken dat iemand die dezelfde blessure al vier keer eerder heeft opgelopen de vijfde zou kunnen voorkomen. De Jong lacht weer. Was het maar zo makkelijk. ,,Rinst as topsporter altyd oer in hiel tin lyntsje.’’ De Jong valt net wat vaker de verkeerde kant op.

Zo ook aan het einde van de voorbereiding op het seizoen. ,,Besikest ris wat oars yn de simmer’’, legt De Jong uit. De belasting van het lichaam was hoger dan het aankon. ,,Myn heupen binne myn swakke plak wurden. Myn swakke skeakel bepaalt wat ik oankin.’’ De rest van haar lijf kan veel meer hebben. Daarom zijn dergelijke blessures ook zo moeilijk te monitoren.

Ze vergelijkt de ontsteking met een open wond, maar dan onderhuids. ,,Ast in iepen wûne hast, kinst sjen as dy wer ticht is. Dan kinst wol wer wat dwaan.’’ Doet iemand dan teveel, dan knapt de wond weer open. Een teken dat rust wederom nodig is. ,,Allinnich sjochst dat by dizze wûne dus net. Dat makket it sa lestich.’’

In september voelde ze het wel aankomen. De Jong herkende de klachten, maar ontkende die in eerste instantie. ,,Dan giest om de pine hinne bewege.’’ Een nieuwe blessure kwam simpelweg niet uit. ,,Miskien falt it ta, miskien fiel ik it net goed.’’ Na een paar dagen was het duidelijk. De zeurende pijn was terug.

Drie weken deed ze nauwelijks iets. Zelfs wandelen was even uit den boze. ,,Dêrnei bin ik rustich 20 minuten op de gewoane fyts riden gien.’’ Inmiddels staat ze weer op het ijs en in het krachthonk. Het NK sprint van eind deze maand komt echter te vroeg. ,,As ik al meidoch, ha ik noch net it nivo om myn titel de ferdigenjen’’, weet ze.

Vreemde tijden

Het zijn ook voor De Jong vreemde tijden, al heeft ze zich vrij gemakkelijk aangepast aan de nieuwe leefregels. Mondkapjes, afstand houden, het voelt al als normaal. Wel besloot ze samen met haar vriendin Ireen Wüst om de bruiloft van afgelopen zomer uit te stellen. ,,Want we koenen it net sa dwaan as wy wolle en dochst it mar ien kear.’’

Ze mist wel de gezelligheid. Corona heeft dat deel van haar leven flink uitgekleed. En ook sportief zijn er soms onverwachte hobbels. Het laatste trainingskamp in Inzell werd na vier dagen al beëindigd. Door de virusuitbraak ging de ijsbaan in het Zuid-Duitse schaatsdorp dicht.

En ze was dus aangewezen op de televisie om te zien hoe haar concurrenten het deden bij de eerste wedstrijd. ,,Moai hè, dy jonkies’’, zegt ze. Vooral van Femke Kok genoot ze. ,,Mar dat is al gjin ferrassing meer. Moai om it nije talint te sjen. Se hâlde my skerp.’’ Letitia de Jong weet dat ze hard moet trainen om de strijd eind december aan te kunnen. Maar niet té hard. ,,Ik moat echt foarsichtich wêze.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
Schaatsen
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct