Coronacrisis of niet: er vieren veel Friese sportclubs hun 75- of 100-jarig jubileum. In een serie zet de LC ze in het zonnetje. Deel 4: kaatsvereniging De Lytse Stuit, Scharnegoutum.

De kaatsers in Scharnegoutum hebben nooit hoog van de toren geblazen. Toen tijdens de door 30 personen bezochte oprichtingsvergadering een clubnaam bedacht moest worden, merkte iemand op dat het een ‘nederige naam’ diende te zijn, ‘zoals dat ons past’. Lyts Begjin haalde het niet, waarna gekozen werd voor De Lytse Stuit. Overigens vond die vergadering plaats in september 1945, maar omdat de eerste bestuursvergadering pas in 1946 werd gehouden, wordt dit als oprichtingsjaar aangehouden.

Kennelijk moest in Scharnegoutum eerst flink geoefend worden, want pas in de zomer van 1949 werd de eerste ledenpartij georganiseerd. Het was in die tijd behelpen. Het kaatsveld was niet meer dan een ‘polle’ van een bevriende boer, waar greppels als kwealinen (zijlijnen) fungeerden. Er kon pas gekaatst worden als het land voor de eerste keer was gemaaid, waarna de koeienstront handmatig verwijderd diende te worden.

,,We zijn altijd een bescheiden club gebleven’’, vertelt Auke Koopmans, voorzitter van De Lytse Stuit. Hij komt uit Oosthem, verhuisde tien jaar geleden naar Scharnegoutum en meldde zich meteen als kaatser aan. ,,Momenteel hebben we 150 leden, waarvan de helft actief is. De andere helft bestaat uit donateurs en vrijwilligers. Je hoeft niet groot te zijn om het gezellig te hebben. Dat is het voornaamste kenmerk van De Lytse Stuit. Het kan er tijdens partijen fel aan toe gaan, maar het gaat er vooral om dat het leuk is.’’

Koopmans (39) zegt in eerste instantie dat zijn club geen ‘grote namen’ heeft voortgebracht, maar stelt even later trots vast dat dit een te ‘nederig beeld’ geeft. Het sportieve hoogtepunt was de zege die Boukje Schaap, Fetsje Schaap en Gea Timmermans in 1987 behaalden op de Damesbond van de Christelijke Friese Kaatsbond, die zeven jaar later zou fuseren met de KNKB.

,,En we hebben nog wel meer prijzen bij elkaar gekaatst. Eind jaren ‘90 werden de schoolmeisjes tweede op het NK en eindigde ons jongenspartuur als vijfde op de Freule. In 2014 werden we vierde op de bondspartij senioren, het NK. Voorts hebben we door de jaren heen in diverse categorieën mooie klasseringen op bondspartijen behaald. De zussen Tineke en Inge Algra en Anne Zijlstra hebben in de dames-hoofdklasse meegedaan.’’ Al met al, zo stelt Koopmans vast, niet zo gek voor een kleine vereniging.

De Lytse Stuit staat ook buiten het perk zijn mannetje. In Scharnegoutum (waar sinds 1984 sportpark De Kromme Tille wordt gedeeld met de voetballers) draaien ze hun handen niet om voor de organisatie van hoofdklassepartijen. ,,De eerste was tien jaar geleden, tijdens ons 65-jarig bestaan’’, aldus Koopmans.

,,De Federatie Sneek, waarbij 13 verenigingen zijn aangesloten, zocht een nieuwe locatie toen het niet meer lukte om de Waterpoortpartij te houden. Vijf jaar later lukte het ons weer en nu mogen we ook onze 75ste verjaardag met een hoofdklassedag opfleuren. Mannen, vrouwen en jeugd, een hele happening. We hopen dat het op 19 juni door kan gaan. Als het ‘coronatechnisch’ mag, zijn we er klaar voor. De Federatie steunt ons, zodat we financieel geen risico lopen. En we hebben veel vrijwilligers die helpen.’’

De Lytse Stuit (waar alle leden in nieuwe trainingspakken zijn gestoken) gaat na die topdag niet op de lauweren rusten. ,,Op 21 augustus hopen we onze jubileumpartij te houden. Senioren en jeugd tegelijk in actie. Dat zorgt voor sfeer op het veld.’’

Tijdens die feestelijke dag zullen vele herinneringen worden opgehaald. Aan de grote triomf in 1987, maar ook aan Bijke, de 25 jaar geleden overleden hond van Klaas en Wies Dotinga. ,,Die vond werkelijk elke bal terug die in de struiken was geslagen!’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct