Een beeld dat we dit jaar niet zullen zien.

Alle ogen zijn plots gericht op de Frouljus-PC, nu de PC in Franeker niet doorgaat

Een beeld dat we dit jaar niet zullen zien. Foto: Niels Westra

Een domper voor het mannenkaatsen, hoop voor de vrouwen. Voor het eerst sinds 1944 is de PC afgelast. De vrouwen, lang het ondergeschoven kindje, hebben plotseling een behoorlijk volle agenda – mét PC.

P C-voorzitter Ids Hellinga had aanvankelijk de datum van 1 augustus rood omcirkeld in zijn agenda staan. Uiterlijk op die dag zou de beslissing vallen: wel of geen PC op woensdag 30 september. Het grootste kaatsevenement ter wereld vergt een voorbereiding van twee maanden.

Dat het besluit om definitief af te gelasten gisteren al viel, een week voor de zelf gekozen deadline, was voor Hellinga een a-b-c’tje. Het coronavirus is nog lang niet de wereld uit, de maatregelen om sportwedstrijden mogelijk te maken zijn nog altijd stevig en dus verandert er niets. ,,We witte it no al: it wurdt him gewoan net dit jier”, zegt Hellinga.

Vijfde keer sinds 1854 dat PC niet doorgaat

De PC – het zou de 167ste editie zijn geweest – was eerder al onder voorbehoud van 29 juli verplaatst naar 30 september. Het is de vijfde keer sinds 1854 dat het fameuze kaatsfestijn geen doorgang vindt. In 1859 was er om onbekende redenen geen PC, in 1866 vormde een uitbraak van cholera de reden en in de oorlogsjaren 1943 en 1944 ging het evenement ook niet door.

Ids Hellinga schaart zich nu in het rijtje van PC-voorzitters die een historische beslissing hebben moeten nemen. ,,Oarloch en slimme sykten, jo tinke: soks is fan froegere tiden. Mar de realiteit hellet ús yn. Miskien hawwe we dêr yn ús libbens wol wat te min by stilstien”, stelt hij vast.

De PC-voorman acht het besluit onontkoombaar. ,,We dogge dit mei pine yn it hert, mar moatte realistysk wêze”, zegt Hellinga. ,,It moat ‘alles of niets’ wêze, mei alle tradysjes dy’t by de PC hearre. In PC sûnder publyk, of folle minder, is gjin PC.”

PC wil geen duivels dilemma

N et als grote kaatsclubs als Arum en Minnertsga wil de PC zichzelf niet met een duivels dilemma opzadelen. Of, in Hellinga’s woorden: ,,We wolle net de kar meitsje moatte fan wa’t der wol nei binnen meie en wa net. It docht sear, mar gelokkich hawwe we in prachtich alternatyf op 29 july.” Op deze ‘fyfde woansdei’ organiseert de PC een groots opgezette juniorenpartij op It Sjûkelân.

Hellinga zegt dat hij de laatste weken van veel kaatsers heeft vernomen dat ook zij een PC onder de huidige condities niet zien zitten.

Vijfvoudig PC-winnaar (en koning in 2006, zie foto) Taeke Triemstra reageerde gisteren echter verbolgen. De op twee na beste kaatser aller tijden gruwt bij de gedachte dat de PC van 2020 voor altijd een plat streepje in de geschiedenisboeken krijgt.

,,Ik baal hjir hiel bot fan en hie der echt net op rekkene”, zei Triemstra (37), die al 20 keer meedeed. ,,Ik hie mear kreativiteit ferwachte fan it bestjoer. Se ûntnimme de keatsers no in PC, wylst ik tink: eltse PC is der ien. As keatser hoopje jo der safolle mooglik mei te meitsjen. Ek sûnder publyk is it belangryk, en bysûnder.”

‘Soks is prima te organisearjen’

Ook met circa 2500 bezoekers zou de PC volgens Triemstra een feest zijn geworden. Fans hadden bij loting toegelaten kunnen worden, ter voorkoming van scheve gezichten. ,,Soks is prima te organisearjen”, vindt hij. ,,No hawwe we hielendal niks. Júst dizze PC hie trochgean moatten, júst dizze PC hie hiel bysûnder west. As de Freule en de Frouljus-PC wol trochgean, wêrom ús PC dan net? Dit is al in hiel ûnecht keatsjier. De PC hie in soad goed meitsje kind, mar no wurdt it niks mear.”

Waar de mannen hun wonden gisteren likten, begon voor de vrouwen de zon te schijnen. Tot deze week leek het seizoen er voor de hoofdklasse-kaatsters al bijna op te zitten. Er stond bijna geen wedstrijd in de agenda. Verenigingen die een hoofdklassepartij wilden overnemen, kozen voor de mannen.

Nienke Sijbrandij sprak er zaterdag in deze krant haar ergernis over uit en Manon Scheepstra deed een dringende oproep aan verenigingen: organiseer alsjeblieft ook wedstrijden voor de vrouwen. Desnoods zonder prijzengeld.

Elk weekend een hoofdklassewedstrijd

Inmiddels mogen de vrouwen zich vanaf 9 augustus toch verheugen op een hoofdklassewedstrijd per weekeinde, tot en met de Frouljus-PC op zondag 27 september. In tegenstelling tot de mannen gaat die partij bij de vrouwen door. De organiserende kaatsvereniging Nije Kriich uit Weidum ziet geen obstakels.

D e komende twee weekeinden zijn de vrouwen vrij, maar op 9 augustus is alsnog een vrijeformatiewedstrijd in Burgwerd ingepland. Een week later wordt, nog onder een klein voorbehoud, in Easterein gekaatst. Op 23 augustus is Wjelsryp aan de beurt, op 30 augustus Huizum (o.v.b.), op 6 september Wergea en op 12 september Marsum. De Oldehovepartij volgt op 19 of 20 september en het seizoen wordt een week later afgesloten met de Frouljus-PC. Berltsum (22 augustus) heeft nog een wedstrijd in optie genomen.

Manon Scheepstra kon haar geluk gisteren niet op. ,,Ik ben hier heel blij mee”, zei de voorinse. ,,Zo wordt het toch nog een mooi seizoen en dat had ik niet meer verwacht. Ik neem mijn petje af voor de kaatsclubs die erin zijn gesprongen.” Ze kijkt nu al uit naar de – zeer late – afsluiting van het seizoen. ,,Het is zó fijn dat wij nu toch nog een grote wedstrijd krijgen. Nu de PC van de mannen niet doorgaat, zullen alle ogen gericht zijn op ons. Ik vind het wel bijzonder. Win je deze, dan vergeet je het nooit meer.”

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct