Advies aan SC Bolsward: prestatievoetbal op zaterdag

SC Bolsward heeft van een twaalfkoppige commissie het advies gekregen om voor prestatievoetbal te kiezen voor de zaterdag. Foto: LC

Een twaalfkoppige commissie onder leiding van gedeputeerde Sander de Rouwe heeft het bestuur van SC Bolsward geadviseerd om al het prestatievoetbal te laten plaatsvinden op zaterdag.

De commissie kwam tot het advies na het inventariseren van alle meningen en suggesties van leden van de Sportclub, die in 2015 voortkwam uit de fusie van de voetbalverenigingen Bolswardia, RES en CAB.

In het adviesrapport wordt gemeld dat de commissie per mail acht reacties hebben bereikt en tijdens twee publieke middagen 39 reacties werden opgetekend.

Uiteindelijk leidde dat volgens de commissie tot 107 ‘unieke aandachtspunten’. Bestudering daarvan heeft geleid tot de keuze voor prestatievoetbal voor mannen op zaterdag. Dat sluit recreatievoetbal op zondag niet uit.

Normaal gesproken zou het bestuur van SC Bolsward het advies van de commissie nu zo spoedig mogelijk aan de leden hebben voorgelegd in een algemene ledenvergadering. Omdat die vergadering op korte termijn echter niet kan worden uitgeschreven vanwege de maatregelen rond het coronavirus, maar het bestuur niet tot uitstel wil overgaan, is aan de leden het rapport van de commissie toegestuurd.

Daar kan schriftelijk op gereageerd worden. De leden krijgen er vijf dagen de tijd voor. Er kunnen vragen worden gesteld, opmerkingen worden gemaakt en bezwaren worden ingediend. De commissie zal door het bestuur worden gevraagd de ingekomen vragen en opmerkingen te beantwoorden. Dan volgt het definitieve besluit en kan de wijziging vanaf het nieuwe seizoen worden toegepast.

Het eerste zaterdagelftal van SC Bolsward staat momenteel in de vierde klasse A op de negende plaats. Het zondagteam komt uit in de vierde klasse B en bezet de vierde stek.