Zorgpartners mogelijk uiteen

Zorgpartners Friesland bezint zich het komende halfjaar op zijn toekomst.

Dat kan betekenen dat de ziekenhuizen MCL in Leeuwarden en Tjongerschans in Heerenveen en de ouderen- en thuiszorg (Noorderbreedte) op eigen benen verder gaan.

Vertrekkend topman Wander Blaauw zegt dat het concern zijn plaats wil bepalen nu er zoveel verandert in de gezondheidszorg. ,,De vraag is vooral wat nog de meerwaarde is van de overkoepelende stichting nu de cure (ziekenhuiszorg) en de care (thuiszorg en ouderenzorg) steeds meer afzonderlijk functioneren.''

Ook zijn eigen vertrek wegens vervroegde pensionering heeft met de discussie te maken. Blaauw was jarenlang topman van het MCL, maar is nu voorzitter van de raad van bestuur van Zorgpartners. Daarin zitten verder de bestuurders van de drie onderdelen. ,,Ik ken vrijwel alle locaties en weet wat er overal speelt. Je kunt je afvragen of je dat van een opvolger nog kunt verlangen.''

Verknoopt

Omdat Tjongerschans ook een vacature kent aan de top en Noorderbreedte in het najaar bestuurder Johan Lettink ziet vertrekken wegens pensionering, is de tijd rijp voor een bezinning over de topstructuur van Zorgpartners Friesland, zegt Blaauw. Om die reden is er voor gekozen om in Heerenveen voorlopig verder te gaan met een tijdelijk bestuurder uit eigen gelederen, Patrick Vink.

loading

Daarnaast is er ook nog een technische aanleiding voor die discussie: ,,Op dit moment zijn MCL en Noorderbreedte financieel met elkaar verknoopt en staat Tjongerschans daar nog los van. Om helder te krijgen hoe cure en care afzonderlijk presteren, gaan we de ziekenhuiszorg en de ouderenzorg financieel in twee bv's onderbrengen.''

De stichting loading dateert van januari 2012, toen Tjongerschans erbij kwam, en is de opvolger van Zorggroep Noorderbreedte, die toen al vier jaar bestond.

Het MCL boekte in 2014 een positief bedrijfsresultaat van 1 miljoen euro, een fors lager bedrag dan in 2013 (10,1 miljoen euro). Oorzaak daarvan is een teruggang in het aantal opnamen, kortere verpleegduur, minder dagverpleging en lager polikliniekbezoek. Terwijl de kosten van het ziekenhuis wel zijn gestegen vorig jaar.

Noorderbreedte boekte 1,9 miljoen euro verlies, onder andere omdat de kosten van de eerder aangekondigde reorganisatie al in de jaarrekening 2014 zijn verwerkt. Noorderbreedte gaat ervan uit dit jaar 5 procent minder omzet te boeken, oplopend tot 6,5 procent in 2017.

Ziekenhuis Tjongerschans behaalde een positief resultaat van 3,6 miljoen euro. In 2013 was dat 4,3 miljoen euro. Ook in Heerenveen is sprake van een terugloop van verpleegdagen, dagverpleging en polibezoek. Het aantal opnamen bleef wel gelijk.

TEKST: HANS WILLEMS

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct