Holwerd heeft grote plannen, maar de leegstand speelt het dorp parten. Een verspreid hotel, naar Italiaans model, moet uitkomst bieden.

‘Wy dogge dit leaver net', zegt Marco Verbeek, ook betrokken bij megaproject Holwerd aan Zee. Hij loopt met Theo Broersma en Jan Zijlstra door het prachtige oude dorpshart. Met zijn drieën zochten ze naar een oplossing voor de leegstand die Holwerd parten speelt.

,,Wy hawwe in prachtich doarpsgesicht, mar dit helpt dy net'', zegt Verbeek terwijl hij naar een onooglijk pandje wijst. Het onkruid schiet er een meter hoog en op de eerste verdieping waait een beschimmeld stuk vitrage door een kapot raam.

Verbeek en consorten vonden inspiratie in Italië, waar men al in de jaren tachtig een oplossing bedacht voor leegstromende en verpauperende dorpjes. De Albergo Diffuso – noem het een versplinterd hotel – wordt gevormd door meerdere huisjes die als hotelkamer of appartement dienen. De sleutel kan opgehaald worden bij het dorpscafé, waarna de toeristen hun intrek midden tussen de inboorlingen kunnen nemen.

loading

Marco Verbeek, Theo Broersma en Jan Zijlstra (van links naar rechts), het trio achter Hotel Holwerd.

'FOL AAN DE BAK'

In Holwerd staan volgens Verbeek zo'n zestig huizen leeg. Hotel Holwerd, zoals het project gedoopt is, moet in 2018 beginnen met zo'n tien huisjes. In oktober, tijdens de reünie van de Waddenvereniging, wordt het idee vast in de schijnwerpers gezet. Dan slapen tweehonderd reüniegasten thuis bij de Holwerders.

Verbeek: ,,Dêrnei moatte wy fol aan de bak.'' Hij benadrukt hij geen huizen gaat opkopen. Verbeek kent schrijnende situaties van mensen die al tijden met hun Holwerder huisje leuren en inmiddels financieel behoorlijk in de knel zitten. ,,Dy wolle wy gjin falske hoop jaan.''

Het hotelplan verkeert nog in de conceptfase; geld is er nog niet. Uiteindelijk is het de bedoeling dat een stichting de aankoop van pandjes gaat beheren, maar zover is het nog lang niet. ,,Wy moatte earst fûnsen oanboarje.''

loading

BLEEKNEUSJE

De omzet die de verhuur genereert, moet weer terugstromen in de stichting. ,,Want mei de fergrizing sille der de kommende jierren noch in protte hûzen leech komme te stean. Dy kinne wy dan ek wer keapje.''

Nog even over de pandjes. Het treurige bleekneusje waar hij net voor stond, met onkruid op heuphoogte en schimmelvitrage, daar woonde nota bene ooit de bekende schrijver Waling Dijkstra. En daarmee schuilt er ongetwijfeld een prachtig stuk Friese historie achter het verzakte voordeurtje.

,, Dy ferhalen, dêr moatte wy wat mei. Dy moatte op 'e foargrûn, dy meitsje Holwert unyk.'' Gedacht wordt aan een website, die je op basis van je locatie informatie toont over het huis waar je je bevindt. ,,De hûzen knappe wy op nei moderne maatstaven, mar wol mei each foar it ferline.''

HOLWERD AAN ZEE

Na de Waddenreünie in oktober moeten Verbeek, Broersma en Zijlstra vol aan de bak. Draagvlak creëren en geld binnenharken. De mannen zijn ook nauw betrokken bij Holwerd aan Zee, het enorme toeristisch-historische project dat de Waddenzee naar Holwerd moet brengen, en daarmee gewend groot te denken.

Volgens Verbeek moet Hotel Holwerd los gezien worden van Holwerd aan Zee. ,,Hotel Holwerd moat syn eigen jild binnenhelje. It is yn it begjin. in onrendabel projekt, mar dat moatst even fuortsubsidiearje.. As it ien kear rint, dan is it geweldich. De toeristen tusken de 'locals'. Dan bloeit de horeka wer, winkels miskyn en dat tilt it hiele doarp op.''

TEKST TIM FIERANT

FOTO'S MARCEL VAN KAMMEN

Je kunt deze onderwerpen volgen
PREMIUM
Holwerd aan Zee
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct