De ongeveer veertig kleine, deels verpauperde, oude woninkjes in het historische centrum van Holwerd moeten hotelkamers worden, waarin toeristen de sfeer van dit dorp kunnen beleven.

Het is het eerste concrete onderdeel van het ambitieuze plan Holwerd aan Zee, dat onder meer voorziet in een doorbraak van de zeedijk en de aanleg van een buffermeer. Het huisjesplan, onder de naam Hotel Holwerd, werd gisteravond gepresenteerd aan het dorp.

Het gaat om de pandjes in de oude kern zoals aan de Hegebuorren en het gebied rond de kerk. Die oude huisjes zijn bouwkundig vaak in een matige tot slechte staat en zijn ook te klein om in te wonen. Door er hotelkamers van te maken krijgen ze een nieuwe bestemming, zo vertelde Marjolein Boonstra van de werkgroep die de plannen maakt.

'IT DRAACHT BY OAN DE LEEFBERENS'

Holwerd heeft het Zuid-Italiaanse Albergo Diffuso als voorbeeld. Dat was een soort spookdorpje dat ook kampte met krimp en leegloop doordat jongeren wegtrokken. Door van de lege huisjes hotelkamers te maken, werd het dorp nieuw leven ingeblazen.

Holwerd wil de plannen in 2018 gerealiseerd hebben, als Kulturele Haadstêd tienduizend extra toeristen verwacht. Boonstra: ,,It draacht by oan de leefberens fan Holwert, it giet de ferpaupering tsjin en stimulearret it toerisme. Sa wurde de Holwerters wer grutsk op harren doarp en de âlde wearden fan Holwert.''

De werkgroep heeft al geïnventariseerd van wie al die oude pandjes zijn. De komende tijd worden een haalbaarheidsonderzoek en een marktonderzoek gehouden. Als de uitkomsten daarvan goed zijn, gaat de werkgroep in gesprek met de eigenaren van de panden en begint de jacht op subsidies. Geld is te vinden in verschillende provinciale, landelijke en Europese fondsen die gericht zijn op het bestrijden van de krimp en het versterken van het platteland.

SYMPOSIUM

De eerste keer dat gasten kennis kunnen maken met Hotel Holwerd is al op 16 oktober, wanneer de Waddenvereniging het vijftigjarig bestaan viert met – onder andere – een symposium in Holwerd. Het dorp heeft het op zich genomen om de circa tweehonderd gasten onder te brengen bij de eigen inwoners. Hen werd gisteren gevraagd massaal bedden beschikbaar te stellen.

Boonstra: ,,In gouden kâns. Sa kinne wy foar it earst sjen litte hoe gastfrij as wy binne.''

Rond het symposium worden tal van activiteiten georganiseerd, zoals een nachtkuier langs het kunstwerk van Joop Mulder. Hij zal in het gebied tussen het dorp en de zeedijk met licht de contouren aangeven van het buffermeer uit het plan Holwerd aan Zee.

TEKST AREND VAN DER MEULEN
FOTO LC

Je kunt deze onderwerpen volgen
PREMIUM
Holwerd aan Zee
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct