Holwerd aan Zee moet geen baggerplan worden, waarschuwt de werkgroep. Rijkswaterstaat waarschuwt voor al te veel overmoed.

Voor het kleine terpdorp Holwerd is Holwerd aan Zee een megaproject. Mochten delen onhaalbaar blijken, is er dan een minimale variant van het project?

Marco Verbeek van de werkgroep: ,,De regio heeft er het meeste baat bij als het hele project wordt uitgevoerd.'' Verbeek (33) wil nog voor zijn veertigste via de Holwerter Feart, door de zeedijk het Wad op varen. De minimale variant van het plan is volgens hem het doorsteken van de dijk en de aanleg van een zeesluis en buffermeer, mogelijk met spoelfunctie. Ook het doortrekken van de Holwerter Feart tot aan de Waddenzee behoort tot de basis.

Problematiek

Het plan blijkt een belangrijke bijdrage te leveren aan de problematiek rond de vaargeul naar Ameland, die bijna constant uitgebaggerd moet worden om hem bevaarbaar te houden. Door daar te veel de nadruk op te leggen ga je volgens Verbeek voorbij ,,aan de ‘zachte kant' van het plan: natuurmaatregelen, de positieve gevolgen voor de omgeving en de bewoners'' .

Aan de andere kant heeft Witteveen+Bos becijferd dat de Holwerd aan Zee een enorme besparing op baggerkosten oplevert. Daarmee lijkt de baggerbesparing vooralsnog de aorta van Holwerd aan Zee. Maar volgens Verbeek is de ingreep in de vaargeul, los van de kosten, een klein deel van het project.

'Met de poten in het slik'

Volgens Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging, is het voor iedereen heel gezond om eens ,,met de poten in het slik'' te staan. Holwerd aan Zee nodigt volgens hem uit ,,om te voelen wat het Wad met je doet''. Het doorsteken van de dijk kan positieve gevolgen hebben voor vissen die graag van zout naar zoet water zwemmen, denkt hij, zoals paling en zeeforel.

Ernst Lofvers, adviseur morfologie en kustveiligheid bij Rijkswaterstaat: ,,De getallen die nu in de kosten- en batenanalyse staan zijn veel te hoog. Het onderzoek ziet het baggeren de komende tientallen jaren flink toenemen. Maar op dit moment zien wij een afvlakking. Het lijkt erop dat in de analyse heel wat scenario's flink overschat zijn. Het idee is leuk, maar er is echt meer onderzoek nodig dat zicht moet bieden op een robuuste oplossing.''

Vervolgonderzoek

Bij het Wetterskip moesten ze even wennen aan het doorsteken van de zeedijk. Bestuurslid Bé de Winter: ,,Maar inmiddels zijn we klaar om verder mee te denken. In 2035 moet er een gemaal langs de Waddenzeekust komen. Daarvoor lijkt Harlingen nu de beste kaarten te hebben. Maar met Holwerd aan Zee kan Holwerd er ineens weer beter voorstaan. Volgens ons moet de provincie daar het voortouw nemen voor vervolgonderzoek.''

Gedeputeerde Johannes Kramer : ,,We moatte no in renommeard buro ûndersykje litte hoe't dat sit mei it baggerjen. Want dat is eins de crux fan wêr't it om draait. In oare wichtige fraach is: wat gebeurt der mei it gebiet at wy neat dogge? Wat ús rol wêze sil yn sa'n ûndersyk meitsje wy ynkoarten bekend.''

TEKST: TIM FIERANT

FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

Je kunt deze onderwerpen volgen
PREMIUM
Holwerd aan Zee
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct