‘Psy-Fi gehinderddoor blunders van gemeente'

‘Psy-Fi gehinderd door blunders van gemeente'

‘Psy-Fi gehinderddoor blunders van gemeente'

Bij de beide edities van Psy-Fi heeft de gemeente Leeuwarden op verschillende vlakken geblunderd, en toezeggingen niet nagekomen, stelt de organisatie.

Arjen Kroezen en Rob Durand van Psy-Fi schreven een lijvige brief aan de gemeenteraad. Daarin kondigen ze aan komende zomer toch weer een derde editie in de Groene Ster te willen organiseren, maar dan met een aangepast nachtprogramma met lezingen, workshops, meditatie en chillout-muziek.

,,Ondertussen zullen wij het komende jaar de zoektocht naar een nieuwe locatie voortzetten, aangezien wij ons inmiddels een speelbal voelen tussen de stemmingmakerij van stichting Groene Ster Duurzaam enerzijds, en het listige opereren van de gemeente Leeuwarden anderzijds.”

GEEN ORGANISATIEKRACHT

Volgens Kroezen en Durand is er veel misgegaan: ,,De organisatie van het festival is een vol jaar fulltime werk en vergt een strakke planning. Een planning waar wij geen rekening hebben gehouden met allerlei rechtszaken en ecologische rapporten.''

,,Er wordt ons nu een gebrek aan organisatiekracht verweten. In onze ogen is dit gedeeltelijk te wijten aan de gemeente zelf, aangezien zij besloot om zo laat mogelijk de vergunning rond te maken en te publiceren.”

Kroezen en Durand stellen dat zij tot drie maanden voor de laatste editie dachten dat ze het grote terrein ten zuiden van de Groene Ster als camping moesten gebruiken. De gemeente gaf echter geen toestemming, omdat het bestemmingsplan daar geen camping toelaat. Iets dergelijks gold voor het naaktstrand.

,,Een heel grove fout, aangezien wij op het terrein gemakkelijk 5000 bezoekers kwijt hadden gekund. Dit heeft mede geresulteerd in de verkeerschaos, het wildkamperen en een overvolle camping waar toiletten reinigen erg moeilijk was.”

loading

Rob Durand van de organisatie van Psy-Fi. Foto Catrinus van der Veen.

TRAGE PROCEDURES

Die toiletten, te weinig en te vies, waren een flink pijnpunt bij het festival. Volgens de organisatie eiste de gemeente een week voor het festival dat het afvalwater bij de Canadezenlaan geloosd zou worden in plaats van in de put van de Groene Ster zelf, zoals in 2014. Enkele maanden voor het festival moest men voldoen aan de eis van één beveiliger op 250 bezoekers, terwijl tot dan toe steeds sprake was van een norm van 1 op 500.

De organisatie beschuldigt de gemeente van trage en onduidelijke procedures. Zelf wil men zo snel mogelijk de vergunning rond hebben, ,,zodat de burgers tijd hebben om bezwaar te maken en wij tijdig weten waar we aan toe zijn”.

Zij schrijft verder niet met de omwonenden te hebben gecommuniceerd juist op aandringen van de gemeente, omdat die bang was voor bezwaren tegen de 24-uurs-vergunning. ,,De gemeente hanteert een tactiek van achteraf puinruimen om hun vergunningen er doorheen te drukken. Dat dit weerstand in de samenleving tot gevolg heeft, was te verwachten.”

Volgens de briefschrijvers werd het geluid, anders dan maandag bij de behandeling in de raadszaal werd gesteld, continu en nauwlettend gemeten, en werden er nauwelijks overschrijdingen geconstateerd.

BELANGENVERSTRENGELING

Kroezen en Durand beschuldigen de gemeente nu van ,,een schending van het vertrouwensbeginsel”. Want: ,,Er is ons een toezegging gegeven dat wij op de komende tien jaar in de Groene Ster terecht kunnen. Wij hebben destijds het vierentwintiguurs-karakter van ons evenement gelijk als breekpunt op tafel gelegd.''

,,De gemeente wist donders goed wat ze in huis haalde. Desondanks worden de beleidsregels wederom aangescherpt en wordt het organiseren ons nu onmogelijk gemaakt.” Terwijl de organisatie ,,miljoenen (heeft) geïnvesteerd op basis van gemeentelijke toezeggingen.”

Dat Psy-Fi geen aansluiting krijgt bij Leeuwarden 2018, en een festival als Welcome To The Village wel, is de organisatoren ook een doorn in het oog. Dat festival profiteert volgens hen als enige van nieuwe voorzieningen die de gemeente aanlegt in de Groene Ster. ,,Komt dit wellicht omdat de organisator van WTTV zelf in het bestuur zit van Leeuwarden 2018? Dit is in onze ogen een vorm van belangenverstrengeling.”

,,Er staan ontzettend veel dingen in deze brief en helaas ook veel zaken die niet correct zijn'', zo reageert PvdA-wethouder Sjoerd Feitsma. ,,Wij bereiden een brief voor waarin we punt voor punt overal op reageren. De organisatie had beter op een andere manier met ons van gedachten kunnen wisselen. Wij gaan graag nog een gesprek met ze aan.''

WETHOUDER: 'GEEN TOEZEGGING GEDAAN'

De gemeente heeft zeker niet toegezegd dat Psy-Fi hier tien jaar zou kunnen blijven, stelt de wethouder: ,,Wij doen bij niemand zulke toezeggingen.'' De kwesties rond het campingterrein zijn terug te voeren op aannames van Psy-Fi, maar niet op wat er wettelijk is afgesproken, stelt hij: ,,Alleen wat er in de vergunning staat, is leidend.''

TEKST JACOB HAAGSMA

FOTO BOVEN MARCEL VAN KAMMEN

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 4,99 per maand. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct