Zonder extra impulsen belooft de zo vurig bepleite verduurzaming van de land- en tuinbouw nog een uiterst complex proces te worden. Meerdere recent uitgebrachte onderzoeken maken dat duidelijk.

Zo stelden onderzoekers van Wageningen University vast dat welwillende boeren regelmatig stuiten op een negatief oordeel van banken. Die beschouwen de omschakeling naar vergroening vaak als te risicovol. Dat is opmerkelijk, omdat Rabobank en ABN Amro voortdurend het belang van een agrarische verduurzaming bepleiten en voortdurend zeggen daar ook een rol in te willen spelen.

Een tweede drempel vormen de verdiensten. Een deel van de boeren en tuinders voelt weinig voor een omschakeling omdat dat plat gezegd veel geld kan kosten. PPP-Agro Advies becijferde dat melkveehouders met omgerekend de hoogste gemiddelde melkproductie per hectare circa 30.000 euro meer verdienen dan collega’s met de laagste gemiddelde melkproductie per hectare. Onderzoeken van Alfa Accountants bevestigen deze uitkomsten. Zowel vee afstoten of land bijkopen heeft negatieve financiële gevolgen.

Het zijn buitengewoon teleurstellende conclusies. Al vele jaren wordt er immers onderzoek gedaan naar een renderende natuurinclusieve landbouw. Onder meer de provincie Fryslân stimuleert deze projecten waar mogelijk. De uitkomsten staan ook haaks op de visie van landbouwminister Carola Schouten. Zij vindt dat agrariërs beloond moeten worden voor extra inspanningen op het gebied van milieu, biodiversiteit en dierenwelzijn.

Die extra beloning zouden boeren kunnen afdwingen als hun marktpositie in de keten versterkt wordt. Schouten en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken hebben medio vorig jaar een reeks maatregelen gepresenteerd om dit te bereiken. Het gaat onder meer om een verbod op oneerlijke handelspraktijken, een meldpunt waar boeren vermeende misstanden kunnen aankaarten en periodieke onderzoeken naar de prijsvorming in voedingsketens door de Autoriteit Consument en Markt

Farmers Defence Force (FDF) vreest dat het amper zoden aan dijk zet. Om die reden heeft de boerenorganisatie haar keurmerk FarmersFriendly gepresenteerd. Dit houdt in dat agrarisch Nederland aan alle duurzaamheidseisen zal voldoen mits de supermarkten 3 procent van hun omzet uitkeren aan de Nederlandse boeren en tuinders. Hoe makkelijk kan het zijn. Maar niet heus. Het voorstel is niet realistisch. Supermarkten zullen deze eis niet inwilligen en hoe denkt FDF deze pot met geld te verdelen? Krijgt de paprikateler die vorig jaar circa 300.000 euro verdiende dezelfde vergoeding als de varkensboer die het met een negatief inkomen moest stellen?

De acties van FDF hebben er wel toe geleid dat het CBL, de koepelorganisatie van de supermarkten, volgende week donderdag met veel partijen in de voedselketen een bijeenkomst zal beleggen met één agendapunt: een goed verdienmodel voor de boer die moet verduurzamen.

Het is te hopen dat die 14 januari 2021 geen Poolse landdag wordt, maar een dag waarop de basis wordt gelegd voor een gezonde boerenbestand in een gezond landschap.

Het commentaar is een dagelijkse rubriek waarin de Leeuwarder Courant reageert op actuele ontwikkelingen. Reageren? Gebruik de reactiemogelijkheid onder dit artikel of mail naar  commentaar@lc.nl .

 

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Agrarisch / Landbouw
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct