Te gast: Stacaravans zijn geen bungalows

Stacaravans op camping Berkenrode op de Veluwe nabij Apeldoorn. FOTO VINCENT JANNINK

‘My home is my Castle’, maar is een stacaravan dan ook een bungalow?

Enkele jaren terug heeft de Hoge Raad bepaald dat het forfait van de toeristenbelasting aangeslagen op stacaravans niet een te grote afwijking mag hebben ten opzichte van de gemiddelde werkelijke bezetting. Hiernaar is onderzoek gedaan in opdracht van de gemeente Ameland. Hieruit is gebleken dat er op het eiland een te grote afwijking is.

De gemeente Ameland is door twee campings geattendeerd op jurisprudentie waaruit bleek dat stacaravans aangeslagen kunnen worden naar forensenbelasting. In tegenstelling tot wat de burgemeester beweert, zijn de campings nog steeds van mening dat de grondslag voor een forensenbelasting van toepassing is. Echter, dit is geen grondslag voor aanpassing van de WOZ-waarde, reinigingsrechten, rioolrechten.

In 2019 is daarom, in overleg, gekozen voor forensenbelasting, met vrijstelling van riool- en afvalstoffenheffing. Ondanks meerdere gesprekken met de gemeente, weigert de gemeente de civiele (rechtelijke) gevolgen van deze verordeningen integraal te onderzoeken.

In de voorgestelde verordeningen 2020 stelt de gemeente Ameland dat stacaravans gelijk zijn aan recreatiebungalows of -woningen. De gemeente beroept zich daarbij op het gelijkheidsbeginsel. Daarnaast zijn de campingbedrijven als geheel in het kader van de WOZ getaxeerd naar vervangingswaarde, waarbij de waarde van alle stacaravans is opgesteld. Zo ontstaat er een geheel nieuwe, maar onwenselijke situatie voor de campings.

De campings hebben hiertegen bezwaar gemaakt. De privaatrechtelijke gevolgen van de aanslag zijn niet te overzien. De campings zijn een doorgeefluik van de gemeente, maar onze eerste verantwoording zijn onze gasten. Er is genoeg te doen geweest voor de caravaneigenaren op Ameland.

De campings nemen het volgende standpunt in:

∙ Forensenbelasting heffen voor de stacaravans, met een differentiatie voor een tot vier personen.

∙ WOZ-waarde per gehele object volgens de OCF-methode, ook wel bekend als de operationele cashflow methode, betekent geen WOZ-waarde direct gekoppeld aan objecten op het recreatiegebied. Voor de WOZ-waarde wordt gekeken naar de economische waarde van een park. Hiermee kan worden vastgesteld dat kampeermiddelen als stacaravans geen woningen zijn.

∙ Afvalstoffenheffing als bedrijfsafval laten. De gemeente Ameland blijft bedrijfsafvalinzamelaar voor campingbedrijven. Dit kan volgens ons door een campingbedrijf of -gebied te duiden als bedrijfsafval.

∙ Rioolheffing belasten naar WOZ-afbakening, waarbij de camping als geheel wordt gezien en daarop een bedrijfsrioolaanslag wordt gebaseerd.

Vandaag komt dit onderwerp in de gemeenteraad als discussiepunt. De campings vragen de raad nadrukkelijk om de desbetreffende verordeningen die van toepassing waren in 2019, te handhaven in 2020 en het jaar 2020 te gebruiken om in overleg met alle betrokken partijen te komen tot verordeningen die ruimte geven aan recreatief gebruik zoals bedoeld.

We hopen dat de raad unaniem de stacaravaneigenaren hun welverdiende rust gunt.

Namens de gezamenlijke campings Duinoord, Klein Vaarwater, Roosdunen, De Kiekduun en Koudenburg op Ameland.