Te Gast: Bouw verzekerd van decennia werk

Vloerisolatie. Foto: Koen van Weel

Alle bouwbedrijven waarvoor de vooruitzichten op een snelle start van de werkzaamheden onduidelijk zijn, kunnen intussen zeker zijn van handenvol werk voor ten minste de komende twintig jaar: er moeten ruim 7 miljoen woningen energieneutraal worden gemaakt.

De gezamenlijke woningcorporaties moeten nog 1,7 miljoen woningen aanpassen. Daarbij kunnen alle in de bouw werkzame vaklieden volop werk vinden. De overheid zal daarbij het initiatief moeten nemen.

Voor de operatie kan een Nationaal fonds sturing en financiering energietransitie worden ingesteld. Hieruit kan per woning een lening met een looptijd van bijvoorbeeld twintig jaar worden verkregen. Door de besparing op de energiekosten kan meteen weer met de aflossing van de lening worden gestart.

De betrokken bouwbedrijven zullen binnen hun organisatie aan scholing en opleiding moeten doen. Er zijn deskundige vaklieden nodig voor onder meer het plaatsen van zonnepanelen op daken en mogelijk gevels. Ook zullen veel te grote raamkozijnen moeten worden aangepast. En indien er sprake is van een slechte conditie van beton of gebakken dakpannen, dan moeten die worden vervangen door een geïsoleerde dakplaat met kunststof glasvliesbedekking. Tegelijk kunnen dan voorzieningen worden getroffen voor eventuele zonnepanelen.

De isolatielagen voor woningen zullen volgens de berekende warmteweerstand uit het laatste bouwbesluit aanzienlijk dikker moeten worden. Globaal zal het isolatiepakket voor platte daken 150 millimeter dik moeten zijn, voor hellende daken 190 millimeter. Gevels krijgen 110 millimeter en vloeren 90, met de isolatie zo mogelijk aan de onderkant.

Bij zogenaamde grondgebonden woningen kan tegen de buitengevel onder de grondslag een buitenisolatie van bijvoorbeeld PU of schuimglas van circa 50 millimeter dik worden aangebracht. De verwarmingsinstallatie van gas moet plaatsmaken voor een elektrische, zo nodig kan tijdelijk een hybride gas-elektrasysteem worden aangebracht.

Ook is een omvormer nodig, al dan niet in combinatie met een zonneboiler voor opslag van het douchewater. En de meterkast moet worden aangepast om de woning van voldoende elektrische groepen te voorzien. Met de energieleverancier is overleg nodig om de overtollige opgewekte energie tijdelijk op te slaan. Daarvoor zal veelal het huidige systeem van de netbeheerder moeten worden verzwaard.

Energieleveranciers en overheid zullen moeten overleggen over de nul-op-de-metertarieven. Deze worden nu nog een paar jaar door de overheid gesubsidieerd. Daarna bepaalt de energieleverancier wat de consument voor zijn zelf opgewekte elektriciteit gaat ontvangen.

Het Nationaal fonds sturing en financiering energietransitie zou tijdelijk gevoed kunnen worden vanuit de pensioenpotten, samen ruim 1500 miljard euro. Het rijk zorgt er tijdens de 20 jaar van de energietransitie voor dat de betreffende fondsen een passende rente krijgen. Voor de corporatiewoningen is 100 miljard euro nodig en voor de 7 miljoen overige woningen moet globaal 300 miljard euro worden uitgetrokken.

Oud-directeur woningcorporatie uit Dronryp.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie