Alsof gemeenten financieel niet al wankel genoeg staan, kregen zes ervan in Friesland deze maand een miljoenenverlies van Empatec te slikken. Ze lapten 5 miljoen euro omdat ze niet anders konden, maar onder protest. En ze vrezen meer geldnood, want het lek is niet gedicht.

Het is daarom opvallend dat van de zes gemeenten alleen Súdwest-Fryslân een grenspaal de grond in ramde: een raadsmeerderheid gelastte een raadsenquête. Zo’n enquête is een zwaar, duur en spaarzaam ingezet instrument dat gemeenten alleen tevoorschijn halen wanneer ze de grip totaal kwijt zijn.

Dat is hier het geval. Politiek-breed klonk radeloosheid over het schimmenspel dat Empatec geworden is. Van iets begrijpelijks is iets onbegrijpelijks gemaakt.

Empatec moet kwetsbare mensen een plek op de arbeidsmarkt bezorgen, al dan niet beschut. Het gaat om ongeveer 1100 burgers van Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren, Harlingen, Waadhoeke, Terschelling en Vlieland. Ze werken in negen vakbedrijven van Empatec en bij reguliere werkgevers. De een met wat meer begeleiding en/of opleiding dan de ander.

Er zijn inkomsten uit het verrichte werk. En er zijn kosten die gedekt worden door de zes gemeenten en het rijk.

Raadsleden die willen controleren of het belastinggeld goed besteed is, hebben niet rechtstreeks te maken met Empatec. Zij laten zich informeren door het Werkvoorzieningsschap, kortweg GR West-Fryslân. Dat is een openbaar lichaam op basis van een gemeenschappelijke regeling met een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur, aan wie de zes colleges van B en W al hun bevoegdheden op grond van de Participatiewet hebben overgedragen. Het Werkvoorzieningsschap is eigenaar van Empatec NV, en die weer van Empaselect bv, Grien-skip bv en Empathiek bv. Verder is er nog werk- en stagebemiddelaar Pastiel, dat geen bv is maar een merk.

Ofwel: ,,Een log organisme dat zich beweegt in een eigen, ondoorzichtige massa’’, aldus het Harlinger PvdA-raadslid Ron Leen. Dat vinden, in iets andere bewoordingen, alle aangesloten gemeenten. Ze zinnen daarom op verandering

Of precies daar het probleem zit of dat er meer aan de hand is, zal de raadsenquête van Súdwest-Fryslân moeten uitwijzen. Saillant in Sneek was dat de PvdA tegenstemde, de fractie die de vorige Empatec-wethouder leverde die aftrad toen ze een huis ging delen met de Empatec-directeur. Het is logisch om te willen weten hoe kritisch juist zij was: wat wist ze maar verzweeg ze, waarvoor sloot ze de oren en ogen? Pijnlijk, maar de ui moet gepeld.

Toch is er meer dan een mogelijke politieke afrekening. Uiteindelijk draait het om de vraag hoe steun aan burgers op de arbeidsmarkt degelijk, doelmatig en controleerbaar georganiseerd kan worden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Commentaar
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct