Meedoen aan de parlementsverkiezingen in Nederland vergt wat inspanning, maar is relatief eenvoudig. Je registreert je partij bij de Kiesraad, levert voor 1 februari een kandidatenlijst in en haalt minimaal dertig handtekeningen per kieskring op.

Voor de verkiezingen op 17 maart meldden zich een record aantal van 89 partijen bij de Kiesraad, 13 bestaande en 76 nieuwe. Ook nu weer klinkt de roep om een hogere kiesdrempel. Want al die splinterpartijtjes maken het land maar onbestuurbaar, is het idee.

De neiging om het met deze stelling eens te zijn, zou best gevoed kunnen worden door ergernis over de vele desperado’s die denken dat zij veel beter de regering kunnen controleren en wetten kunnen maken dan de zittende partijen.

Helaas wekken nogal wat zittende Kamerleden de indruk dat je weinig hoeft te kunnen om toch 116.000 euro per jaar te vangen. Dat politiek bedrijven geen vak is. Dat platheid het belangrijkste stuk bagage is.

Een alledaags, schijnbaar onbeduidend maar voor Friesland toch interessant voorbeeld zijn de 38 Kamervragen naar de 200 containers, die begin december op het Duitse deel van de Noordzee overboord geslagen zouden zijn. Dat het incident hoogstwaarschijnlijk nooit heeft plaatsgevonden – elk bewijs ontbreekt – deert hen niet.

'Idee wappineuze zeteljagers: 'Daar pas ik prima tussen''

Vooringenomen en soms totaal onnozel gaan de Kamerleden Van Dijk (PvdA), Van der Graaf (ChristenUnie) en Schonis (D66) vol op het orgel. ‘Kan de minister aangeven of deze ramp heeft plaatsgevonden op de noordelijke of de zuidelijke vaarroute door de Waddenzee?’ ‘Wil de minister de vragen snel beantwoorden zodat de kustbewoners voorbereidingen kunnen treffen indien er spullen op de stranden aanspoelen?’ ‘Op welke manier vindt het overleg plaats met Duitsland en Denemarken over de nasleep van deze containerramp?’

Geen wonder dat wappineuze zeteljagers denken: ‘Daar pas ik prima tussen.’ Volksvertegenwoordigers die het aanzien van de Kamer zo omlaag trekken, organiseren hun eigen concurrentie.

Ze hebben nog geluk dat lang niet alle nieuwe partijen een plek op het stembiljet veroveren. In 2017 kreeg de Kiesraad 81 aanmeldingen. Verreweg de meeste waren nieuw. Daarvan werden uiteindelijk alleen Denk en Forum voor Democratie verkozen.

Bij gebrek aan echt grote partijen maken zes tot zeven middelgrote partijen het land in wisselende formatie bestuurbaar. De weinige splinters die de kiesdrempel van 0,67 procent passeren, maken niet per se het verschil.

Willen we het politieke landschap beperken tot enkele grote partijen, dan moet de kiesdrempel niet een beetje omhoog, maar heel veel. In de huidige Kamer zouden bij een kiesdrempel van 5 procent zes van de dertien partijen verdwijnen. Met als resultaat nog steeds maar een kleine meerderheid van 83 zetels voor de coalitie. Dat is een magere winst tegen een hoge democratische prijs.

Beter vatten zittende Kamerleden hun werk ambachtelijk op.

Het commentaar is een dagelijkse rubriek waarin de Leeuwarder Courant reageert op actuele ontwikkelingen. Reageren? Gebruik de reactiemogelijkheid onder dit artikel of mail naar commentaar@lc.nl .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Commentaar
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct