Opinie: Naar Drachten via bestaande vaarweg

Een nieuwe vaarweg door De Burd en de Hege Warren is niet nodig. De bestaande route kan met aanpassingen nog decennia dienst doen.

In Smallingerland is het muisstil, maar in Grou springt de bevolking in de bres om de boze plannen te keren van een vaarweg door De Burd en de Hege Warren naar Drachten. (De Hege Warren is Smallingerland!) Een ingenieursbureau heeft opdracht gekregen om weer een duur plan te schrijven en veel water en zeilscheepjes ingetekend op de plaats waar nu nog boeren hun producten voor de mensheid zwaar moeten bevechten – economie!

Het zijn eigenlijk twee voorstellen: 1. Een kanaal graven met rechtopstaande oevers. Hiervoor hoeft men minder land aan te kopen en kunnen wellicht nog een paar boeren op de Hege Warren blijven bestaan. Of 2.: Alle boeren uitkopen en land opkopen, het land onder water zetten en een vaargeul graven, met flauw oplopende oevers.

In het plan zijn wel de gas-transportbuizen van de Gasunie benoemd, die dwars door het gebied lopen. Die moeten veel dieper worden gelegd, maar dat is niet in de berekening meegenomen. Een berekening van mijn kant voor deze duurste optie, komt uit op een kostenplaatje van 80 tot 100 miljoen euro. Is deze ‘afbraak’ te verantwoorden voor de haven van Drachten?

Mijn opinie? Sinds ik het betoog van Jan Terlouw heb gehoord en zijn essay Natuurlijk heb gelezen, weet ik het zeker. We moeten ten opzichte van natuur en milieu 180 graden draaien en investeren in behoud van wat we hebben en de boeren ondersteunen om anders en kleinschaliger te produceren. Daarmee zou op de Hege Warren een begin kunnen worden gemaakt: land behouden en nieuwe methodes benutten om CO2-uitstoot in het veenweidegebied te bestrijden. En beslist geen landerijen meer onder water zetten.

We komen steeds terug op de enige voor de hand liggende oplossing, namelijk de bestaande vaarweg opwaarderen. Daar ben ik al 25 jaar voorstander van en ik geloof dat we het nú moeten doen. Deze oplossing zou de grootste winst zijn voor natuur en economie. De kosten zullen niet meer dan circa 25 miljoen euro zijn.

Uiteraard gaan we voor Klasse Va-schepen (110 m. lang en 11 m. breed met maximaal 4 m. diepgang). De bottleneck is een stuk van 2 kilometer langs Earnewâld; dat kan met stalen damwand en baggeren op de juiste maat worden gemaakt. It Fryske Gea krijgt zodoende een prachtige ‘vaste’ oever. De enige brug in de route (Headammen) heeft al vele jaren de juiste maten en verder zijn er geen dure kunstwerken nodig.

Om de recreatievaart bij Earnewâld veilig in goede banen te leiden wanneer er een binnenschip langskomt, is wellicht plaatsing van matrixborden met informatie van de brugwachter een adequate oplossing. Nu wordt de vaarveiligheid bij Earnewâld steeds te negatief voorgesteld, terwijl zich daar nooit grote problemen voordoen. De geladen schepen varen uiterst langzaam en zo nodig kan een leeg schip gebruikmaken van de kopschroef.

Degene die het wil horen van een deskundige, moet zijn oor te luisteren leggen bij de schipper van de duwboot Antilope. Hij vaart bijna dagelijks met duwbakken met veevoer voor Agrifirm vanaf de Kruiswaters (Prinses Margrietkanaal) naar Drachten. Afmetingen van de duwboot: 22 m. plus duwbak van 76 m., geladen met 1600 ton veevoer, diepgang 2,75 meter. Met vergunning van Provinciale Waterstaat kunnen en mogen schepen van 110 m. lengte en 11,40 m. breedte nu ook al naar Drachten.

Hoe je het ook wendt of keert en welke route ook gerealiseerd wordt, in deze contreien zal de beroepsvaart altijd recreatieschippers tegenkomen. Als we allemaal bewust het ‘zeemanschap’ in acht nemen, kunnen we met deze oplossing goed het jaar 2050 halen! Belanghebbenden: de vaarweg ligt er!

Willem Wilstra is oud-zeeman en binnenschipper uit Drachten die de bestaande route goed kent.

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement