De gemeente Leeuwarden lijkt met de rug naar de amateursport en de sportverenigingen te staan. Daar moet nodig verandering in komen.

Ik ken de gemeente Leeuwarden als een enthousiaste en voortvarende gemeente. Als ik me waar dan ook in het land als Leeuwarder meld, krijg ik veel positieve reacties. Dat is mooi, soms te mooi. Leeuwarden loopt voorop in tal van ontwikkelingen, of het nu om welzijn, participatie, gezondheid, cultuur of werk en inkomen gaat. Even dacht ik dat daar ook de sport toe behoorde.

Helaas, op dat gebied loopt Leeuwarden niet voorop. Het meest opvallende daarin is dat de gemeente op geen enkel wijze de inspraak en betrokkenheid van de belangrijkste spelers op sportgebied heeft geregeld. Het lijkt erop dat als het om de amateursport en de sportverenigingen gaat, het stadsbestuur met de rug naar deze partijen toe staat. Het wordt hoog tijd hier verandering in te brengen en de verenigingen serieus te nemen door (onder meer) het instellen van een Sportraad.

Leeuwarden laat zich nu, gezien de ervaringen van verschillende verenigingen, weinig gelegen liggen aan al die vrijwilligers die de sportverenigingen in de lucht houden. Hun inzet maakt het mogelijk, dat iedereen van jong tot oud de mogelijkheid krijgt tegen lage kosten te sporten.

Een recent voorbeeld van hoe het er nu in de relatie met de gemeente aan toegaat, is de gang van zaken rond de renovatie van de atletiekbaan aan de Middelseelaan. Het is een voorbeeld uit vele. Ook de voetbalvereniging Nicator weet ervan mee te spreken getuige een recent artikel in Liwwadders .

Haperingen

In het verhaal van de atletiekvereniging Lionitas is 550.000 euro uitgetrokken om de atletiekbaan weer op niveau te krijgen. De baan was afgekeurd en niet meer geschikt voor wedstrijden. Lionitas was blij dat de kogel door de kerk was en de baan zou worden aangepakt. We hadden verwacht nauw betrokken te worden bij het verdere proces, maar afgezien van het inleveren van een wensenlijstje werden we vooral op afstand gehouden.

De door ons gevormde groep experts, trainers, betrokken leden en deskundigen had het nakijken en werd niet meegenomen in het voorbereidingsproces. Het opstellen van het bestek en de aanbesteding gingen in een onnavolgbaar tempo en nergens was ruimte om het er eens goed met elkaar over te hebben. Ook werden we buiten de ‘haperingen’ in de uitvoering gehouden.

Door allerlei problemen rond het fundament van de baan, dreigt die er halverwege de uitvoering tot volgend voorjaar uit te liggen. Voor onze leden en trainers is dat onverteerbaar. Pas eind september werden we hiervan in kennis gesteld. Graag hadden we meegedacht en meegewerkt, maar we werden eerder als lastig dan als constructief ervaren.

Voorbeeld

Na onze ervaring van de afgelopen paar maanden vroegen we ons in dat verband af of het niet tijd wordt het besloten karakter waarin de gemeente opereert om te buigen naar een open en participatie bevorderende manier van samenwerken. In feite is de amateursport het schoolvoorbeeld van de zo bejubelde participatie en betrokkenheid van burgers.

Vandaar dat we ervoor pleiten (weer) een Sportraad in het leven te roepen. Die Sportraad zou kunnen meepraten en de participatie van verenigingen, vrijwilligers en andere betrokkenen kunnen bevorderen en de inspraak stroomlijnen. Het maakt een eind aan de merkwaardige tweedeling die nu bestaat, waarin de gemeente naar eigen inzichten faciliteert, beheert en financiert en de vrijwilligers van al die sportverenigingen het moeten doen met wat voor hen wordt bedacht.

Mij lijkt dat gebruikers van sportvoorzieningen een veel belangrijkere rol zouden moeten krijgen. De huidige gang van zaken frustreert al die inzet die dag in dag uit geleverd wordt. Kortom gemeente, volg het voorbeeld van veel andere gemeenten en geef de verenigingen de plek die ze toekomt.

Kees van Anken is voorzitter van Atletiekvereniging Lionitas in Leeuwarden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct