Er nadert een schuldengolf onder arme Nederlandse huishoudens, zo waarschuwde Nibud-directeur Arjan Vliegenthart deze zomer. Zijn stichting stelt zich ten doel om huishoudens met gratis adviezen te helpen om financieel het hoofd boven water te houden.

Toen corona nog niet in het spel was, had 20 procent van de Nederlandse huishoudens al moeite om de maandelijkse rekeningen te betalen. Die probleemgroep krijgt het nu snel moeilijker, schreef het Nibud deze week in een nieuw onderzoeksrapport.

De pijn is ongelijk verdeeld. Wie een vast contract heeft, zit er vaak nog warmpjes bij. Vooral mensen met een flexibel oproepcontract en kleine zelfstandigen zien hun inkomsten echter dalen. Hierbij gaat het opvallend vaak om laag opgeleide twintigers en dertigers. Zulke zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en flexkrachten vormen het stootkussen van onze economie. Ze werken hard voor weinig geld, terwijl ze in crisistijden het bokje zijn. Dan zitten ze ineens zonder uren en inkomsten. Een derde van deze groep kan hypotheek, zorgverzekering of huur nauwelijks betalen, blijkt uit de enquête.

‘Bijna de helft van de mensen met een inkomensterugval heeft minder dan 7500 euro aan direct beschikbaar vermogen. Daarnaast heeft 43 procent van de werkenden met een inkomens-terugval geen partner met inkomen waarop zij kunnen terugvallen, çoncludeert het rapport.

Maar Nederlanders stonden toch bekend om hun enorme spaarzaamheid? Ja, dat is waar. Een gemiddeld Nederlands huishouden bezit meer dan 46.000 euro spaargeld. Dit hoge gemiddelde is echter vooral te danken aan oudere mensen, die al een flink vermogen bezitten. Juist jonge flexkrachten komen vaak niet aan sparen toe. Dat kun je hen moeilijk kwalijk nemen, want vrijwel iedereen begint het zelfstandige leven met schulden: denk bijvoorbeeld aan een studie- of autolening en een hypotheek.

Buffers opbouwen is dan moeilijk. Zakt het inkomen ineens, dan wordt het al snel onmogelijk om alle rekeningen te betalen. Wie eenmaal betalingsachterstanden heeft opgebouwd, kan zomaar wegzakken in een schuldenmoeras.

De rijksoverheid steunt de flexkrachten wel met overbruggingsgelden via de corona-aanpak, maar gaat te vaak uit van zelfredzaamheid. Verschillende belangenclubs drongen de afgelopen maanden aan op meer bemoeizorg. Zij maken zich zorgen, want veel mensen met beginnende schuldenproblemen trekken zelf niet aan de bel. Ze wachten te lang met hulp zoeken, waardoor een schuldenramp ontstaat.

Het is te hopen dat er geluisterd wordt naar deze oproep. Nog beter zou het zijn om het systeem van zzp’ers en flexwerkers te hervormen. Te veel mensen aan de onderkant van onze samenleving werken zonder pensioenopbouw. Te vaak ontbreekt bij hen een vangnet voor werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Hun risico op schulden en armoede is onaanvaardbaar hoog. Een socialer systeem zou hen en de samenleving veel problemen kunnen besparen.

Het commentaar is een dagelijkse rubriek waarin de  Leeuwarder Courant  reageert op actuele ontwikkelingen. Reageren? Gebruik de reactiemogelijkheid onder dit artikel of mail naar  commentaar@lc.nl .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Commentaar
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct