Er is een noodplan nodig voor de stille ramp in de prostitutie

. FOTO ANTON KAPPERS

De coronacrisis brengt een deel van de prostituees in Nederland direct in gevaar. Een noodplan is nodig.

Vlak voor de coronacrisis uitbrak, liep ik op een regenachtige donderdagavond mee met maatschappelijk werkers in de prostitutie. Een vrouw uit Hongarije vertelde me dat ze in financiële nood zit, en dit werk doet om haar kinderen te eten kunnen geven. Een heel jonge vrouw van net twintig bleek diep in de schulden te zitten en werkte zeven dagen per week in een club. In de wereld van de prostitutie waren voor de corona-uitbraak misstanden aan de orde van de dag. Deze crisis brengt hen direct in gevaar. We moeten hulp en perspectief bieden.

Terwijl het kabinet regelingen voor financiële ondersteuning openstelde, blijken deze in de praktijk niet beschikbaar voor de vrouwen en mannen in de prostitutie. Waar bordeelhouders wél kunnen rekenen op compensatie, staan prostituees veelal met lege handen. Ze blijken vaak niet ingeschreven als zzp’er bij de Kamer van Koophandel of zelfs niet bekend bij een gemeente. Veel van hen hebben geen recht op bijstand omdat ze nog niet lang genoeg in Nederland verblijven.

We weten dat een deel van hen gedwongen in de prostitutie is beland. Hun situatie is schrijnend. Ze worden gedwongen, door pooiers of financiële lasten, thuis door te werken. Met gevaar voor seksuele uitbuiting en hun gezondheid. Hulporganisaties weten slechts een deel van hen te bereiken. Er is sprake van acute broodnood.

Ik vraag het kabinet ook deze vrouwen en mannen nu ondersteuning te bieden. Volg daarbij het voorbeeld van plaatsen in ons koninkrijk waar al een vorm van financiële bijstand wordt geboden, zoals op Bonaire en in Groningen.

Blokkeer sekssites, waar nog volop wordt geadverteerd met risico op thuisprostitutie en verspreiding van het virus. Ook de Amsterdamse burgemeester vroeg daar om.

En zorg ervoor dat er genoeg hulp is voor vrouwen en mannen die nu besluiten uit de wereld van de prostitutie te stappen. Een deel van hen ziet in deze crisis een uitweg. Laten we hen steunen bij de zoektocht naar ander werk en het opbouwen van een nieuw leven.

Door de coronacrisis worden op veel plekken bestaande weeffouten in ons land zichtbaar. Zo ook in de prostitutie: privacyregels verhinderen registratie van prostituees, waardoor er nu geen zicht op hen is en opsporing van mensenhandelaren onmogelijk wordt. De komst van de Wet regulering sekswerk blijkt extra noodzakelijk. Het kabinet moet deze wet snel naar de Tweede Kamer sturen voor behandeling.

De wereld van de prostitutie zal structureel moeten veranderen om de meest kwetsbaren te beschermen. Maar op korte termijn is een noodplan nodig in de stille ramp die er nu plaatsvindt. We mogen deze vrouwen en mannen niet aan hun lot overlaten.

Stieneke van der Graaf is Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Opinie