Directeur Tûmba: regenboogvlag is niet overbodig

‘Alle andere provincies in Nederland hijsen de vlag. Alleen Fryslân niet. En dat is zuur.’ Foto: "ALEXANDER SCHIPPERS"

De discussie of de provincie Fryslân de regenboogvlag moet hijsen, blijft de gemoederen bezighouden. Als provinciaal Kenniscentrum Discriminatie en Diversiteit denken wij veel na over wat wijsheid is.

Er zijn meer kleuren dan alleen zwart en wit, verkondigen wij. Oftewel, we kennen in onze samenleving alle kleuren van de regenboog, dus is het de zaak alle kleuren zorgvuldig af te wegen.

Tûmba werkt dagelijks met en voor mensen die discriminatie en uitsluiting ervaren. Naast de juridische en sociale bijstand zetten wij ons in voor bestrijding van discriminatie en uitsluiting. Vanuit deze ervaring denken we ook na wat er specifiek aan de hand is in de discussie rond de regenboogvlag. Waarom staan in deze discussie de Provinciale en Gedeputeerde Staten zo lijnrecht tegenover de lhbtiq+-gemeenschap?

Uit vele gesprekken met politici die de noodzaak van het hijsen van de regenboogvlag niet zien, blijkt dat zij niets tegen de lhbtiq+-gemeenschap hebben. Sterker nog, ze zweren erbij voor alle mensen te zijn, ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, huidskleur, geslacht of op welke grond dan ook (zoals Artikel 1 uit de Grondwet op een muur in het Provinsjehûs het verwoordt).

Maar wat is er dan op tegen de vlag één keer per jaar te hijsen? Waarom zou je daar moeilijk over doen? Aan de andere kant staat de vraag wat je nou aan zo’n vlag hebt. Verdwijnen dan alle problemen die de lhbtiq+-gemeenschap ervaart?

De cruciale vragen zijn:

1. Waarom is het zo belangrijk dat onze provincie de regenboogvlag hijst?

2. Is het niet belangrijker dat ze actief een antidiscriminatie- beleid voert? De laatste vraag kan positief worden beantwoord, de provincie stelt de komende periode 800.000 euro beschikbaar voor inclusieprojecten.

De eerste vraag is interessanter. De lhbtiq+-gemeenschap voelt dagelijks de uitsluiting. Door de weigering de vlag te hijsen, sluit de provincie deze gemeenschap nogmaals uit. Niet zozeer uitgesloten als het gaat om actief beleid, maar uitgesloten ten opzichte van andere provincies in het land. Alle andere provincies in Nederland hijsen de vlag. Alleen Fryslân niet. En dat is zuur.

Stel dat alle kinderen in je klas een vlaggetje op hun fiets krijgen voor de veiligheid. Jij niet, want je ouders brengen je altijd zelf naar school. Zo’n vlag is dus overbodig, want je bent immers goed beschermd. Maar door het feit dat iedereen wel een vlag heeft, voel jij je anders. Je voelt door je eigen ouders anders behandeld.

Heeft de provincie niet een rol als die van zulke ouders, door te zorgen voor de acceptatie van de lhbtiq+-gemeenschap? Middels actief beleid doet ze dat zeker, maar ze realiseert zich onvoldoende wat deze gemeenschap echt voelt en wil.

Geachte leden van de Provinciale Staten, wees open voor de roep en de behoefte uit de samenleving. Kijk in de ogen van de burgers en doe het juiste.

Mirka Antolovic-Tipuric , directeur van Tûmba, Kenniscentrum Discriminatie en Diversiteit in Leeuwarden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Opinie
LHBTI