FOTO

Dág verhuurderheffing

FOTO ANP

Vanuit Fryslân en in de Eerste Kamer werd het voorbije jaar vurig gepleit voor afschaffing van de verhuurderheffing. Corporaties zijn sinds 2013 jaarlijks 1,7 miljard euro kwijt aan een diffuus heffingsinstrument dat nergens anders toe dient dan het spekken van ’s rijks schatkist.

Namens de FNP maakte senator Gerben Gerbrandy er in de Eerste Kamer een punt van. Zijn motie-Gerbrandy pleitte voor afschaffing. Het zorgde in november voor een kleine siddering aan het Binnenhof, omdat een Kamermeerderheid op de loer lag. Gerbrandy hield de motie aan nadat de minister plechtig beloofde in het eerste kwartaal van 2020 met een evaluatie te komen.

Vrijdagavond, een kwartaal later dan beloofd, kwam minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren met haar langverwachte brief. De corporaties hebben te weinig geld om te investeren. In ambtenarentaal: hun opgaven en middelen raken uit balans.

Jarenlange wachtlijsten

Corporaties hebben te weinig geld voor sociale nieuwbouw en verduurzaming en stevenen vanaf 2028 af op een sectorbreed tekort. Het gaat beslist niet om klein bier of om theoretische problemen. De voorbeelden in Friesland liggen letterlijk om de hoek. Starters hebben in dorpen en steden weinig kans om voor een schappelijk bedrag op zichzelf te gaan wonen. Ze staan soms jarenlang op wachtlijsten. Een slechte zaak, zeker voor een provincie die alle zeilen moet bijzetten om haar jongeren vast te houden.

Het malste van alles is dat de verhuurderheffing wordt opgebracht door de huurders van corporatiewoningen, een categorie die zich in de regel in de lagere inkomensklassen bevindt. In Friesland gaat het om een jaarlijks bedrag van 40 miljoen euro. Daar kunnen we heel wat leuke starterswoningen van bouwen.

Gelukkig zet Ollongren nu een belangrijke stap naar voren. Corporaties krijgen per nieuw gebouwde woning met een lage huur een vermindering op de verhuurderheffing. De minister noemt dit van belang opdat er ,,de komende vijf jaar ook daadwerkelijk stevig gebouwd wordt’’.

Inlopen woningtekort

Het doel is een stijging van de bouwproductie van 25.000 nieuwbouwwoningen per jaar. Corporaties moeten op deze manier een ,,aanzienlijke bijdrage leveren’’ aan het inlopen van het woningtekort. ,,Praktische belemmeringen moeten we gezamenlijk wegnemen”, zo concludeert de minister.

Het was precies wat al die Friese corporaties, de Friese Statenfracties en Gerben Gerbrandy betoogden in hun aanhoudende stroom van kritiek. Het verminderen van de verhuurderheffing is een belangrijke eerste stap op weg naar volledige afschaffing van dit vermaledijde instrument.

Ollongren laat de definitieve keuze aan een volgend kabinet, maar het moet gek lopen wil de verhuurderheffing na 2021 nog bestaan. En terecht.

Het commentaar is een dagelijkse rubriek waarin de Leeuwarder Courant reageert op actuele ontwikkelingen. Reageren? Gebruik de reactiemogelijkheid onder dit artikel of mail naar commentaar@lc.nl .

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct