Controleplicht

LC-hoofdredacteur Sander Warmerdam. FOTO LC

Woensdag rolden de trekkers weer door de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. De schermutselingen waren dit keer achter de schermen.

Vijftig boeren kwamen in actie tegen de controleplicht op weidevogelnesten van de provincie. Het plan was een week eerder naar buiten gekomen via de Leeuwarder Courant . Onze verslaggever schreef op de voorpagina van 3 maart dat boeren hun land voortaan moeten laten controleren voordat ze gaan maaien, weiden of mesten.

Hij schreef ook dat het plan slecht viel bij zowel boeren als de Bond Friese Vogelwachten (BFVW). De laatste groep, vaak vrijwilligers, heeft er begrijpelijkerwijs geen zin in om als veldpolitie op te treden. Boeren voelen zich beperkt in hun ondernemersvrijheid en hebben het gevoel dat de goeden lijden onder de kwaden. Het grootste deel van de boeren heeft aandacht voor vogels tijdens het broedseizoen, vinden ze.

Kort na het bericht in de krant belden boeren naar de provincie en eisten uitleg. In plaats van te verwijzen naar ontwerp-omgevingsverordening op de eigen website, kregen ze te horen dat de berichtgeving in de krant niet klopte of onvolledig was. De boodschapper was verantwoordelijk, niet de provincie.

Ook tijdens het gesprek dat gedeputeerde Douwe Hoogland had met twee vertegenwoordigers van de boeren hield hij vol dat er sprake was van sturing door de krant: „it waard in bytsje framed as meie jim helemaal niks, no dat is hielendal net oan de oarder.” Ook boeren zouden volgens de gedeputeerde zelf „ter zake kundig” zijn om het land te controleren, zei hij op 4 maart al in de krant. Terwijl daar in de verordening helemaal niets over te vinden is. In een persbericht liet de provincie na het gesprek weten: „Onvolledige berichtgeving in de media over de zorgplicht leidde tot veel onduidelijkheid in het veld.”

De tekst van de verordening is duidelijk genoeg. Onze verslaggever vroeg vogelbeschermers en boerenorganisaties om een reactie. Na contact met de provincie werd in goed overleg besloten dat de verslaggever de volgende dag een interview zou doen met Hoogland waarin hij uitgebreider kon reageren. Achteraf was het goed geweest als de gedeputeerde die avond nog wel kort een reactie had kunnen geven op de aantijging van Jan Teade Kooistra van LTO dat Hoogland een hekel heeft aan boeren. Nu werd dat een dag later.

Maar los daarvan: berichtgeving is nooit helemaal compleet, we kunnen niet alle nuances uit een uitgebreide verordening opschrijven. Het was een journalistiek weloverwogen verhaal waarin we alle kanten hebben belicht. Waarom is dit een punt? Omdat tegenover boze boeren onterecht suggereren dat de pers bewust stuurt (‘aan framing doet’) schadelijk is voor het vertrouwen in de journalistiek.

hoofdredactie@lc.nl

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Achter de kolommen