Een moderne stal met afgesloten mestvloeren.

Commentaar: Onderzoek mestinjectie

Een moderne stal met afgesloten mestvloeren. Foto: Niels Westra

‘De berekeningen kloppen niet, ze bedonderen de boel en het is een corrupte bende met maar één doel: de veehouderij verdrijven uit Nederland.’ Het waren weinig vleiende woorden die voorzitter Mark van den Oever van Farmers Defence Force begin oktober vorig jaar uitte over het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Een week later gingen duizenden boze boeren met tractoren verhaal halen bij dit in Bilthoven gevestigde instituut.

Inmiddels weten we dat die kritiek misplaatst is. Het Mesdagfonds, dat landbouwonderzoek financiert met boetegeld dat Friese boeren ooit moesten betalen als hun melk niet aan de kwaliteitsnormen voldeed, glom van trots toen het op 20 februari ‘onthulde’ dat de landbouwbijdrage aan de stikstofneerslag in kwetsbare natuurgebieden niet 46 procent is maar 25 procent. Vorige week moest het fonds echter met het schaamrood op de kaken melden dat het zelf ook fout zat en dat het percentage naar boven bijgesteld moet worden.

Inmiddels had ook landbouwminister Carola Schouten niet stilgezeten. Ze stelde in november de commissie-Hordijk in die moest onderzoeken of de kritiek in landbouwkringen op het RIVM terecht is. Die concludeert dat er weliswaar verbeteringen mogelijk zijn, maar dat in de kern de methoden en modellen van het rijksinstituut van voldoende tot goede kwaliteit zijn.

De uitkomsten roepen nog wel de vraag op waarom het RIVM niet eerder open kaart heeft gespeeld. Daarmee had het veel onrust kunnen voorkomen. Het Mesdagfonds vroeg al ruim een jaar geleden de stikstofdata op, maar het instituut voelde er niets voor die vrij te geven. Pas onder druk van de rechter kreeg het Mesdagfonds de cijfers. Daarmee gaf het RIVM voeding aan de achterdocht en het idee dat sprake was van een verborgen agenda.

De veehouderij zal als grote stikstofuitstoter zijn verantwoordelijkheid nu hoe dan ook moeten nemen. Is daarmee alle argwaan verdwenen? Nee, allerminst. In boerenkring leven nog altijd veel vragen of de door de overheid opgelegde stikstofreducerende maatregelen wel voldoende zoden aan de dijk zetten. Het gaat dan om het verplicht injecteren van mest in de bodem en het gebruik van afgesloten mestkelders. Onlangs betoogden twee wetenschappers bij een vergadering van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond in Heerenveen dat deze methoden juist averechts werken.

Het zou Schouten sieren als ze ook over deze problematiek, die tevens een relatie heeft met weidevogels (mestinjectie) en veiligheid (ontploffingsgevaar bij afgesloten mestkelders), een commissie aan het werk zet. Met de commissie-Hordijk heeft ze laten zien, dat dit snel kan.

commentaar@lc.nl

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct