Commentaar: Landbouwhorizon

Lang wekte de Haagse politiek de indruk dat landbouw en ecologie een typische zaak was van de buitengewesten. Dat beeld kentert. Eindelijk krijgt de toekomst van de sector de aandacht die zij verdient.

Onlangs was premier Mark Rutte op werkbezoek in de Dairy Campus van Leeuwarden, de landelijke proeftuin voor de melkvee- en zuivelsector. Kort erna sprak hij daar lovend over tijdens de opening van het studiejaar van de Wageningse universiteit. De naam Leeuwarden viel drie keer. Het zijn tekenen dat er bij dit kabinet meer op het netvlies staat dan harde cijfers alleen.

Dit weekeinde kwam Landbouwminister Carola Schouten met haar langverwachte visie op de toekomst van de landbouw. Schouten zet stevig in op kringlooplandbouw; een systeem waarbij grond- en reststoffen rouleren op het eigen erf of in de nabije buurt. In 2030 moet Nederland zich hebben opgewerkt tot mondiaal gidsland op dit vlak. Dat is binnen twaalf jaar.

Echte werk

De sector zegt blij te zijn met deze nieuwe stip op de horizon. Maar nu begint het echte werk. Een cruciale rol daarin is weggelegd voor banken, afzetorganisaties en de consument. Zij moeten geld over hebben voor het nieuwe evangelie. De consument zal er amper om malen dat hij straks een dubbeltje extra kwijt is aan zijn pak melk of kilo kaas - tenzij het de grootleveranciers of banken zijn die er met de buit vandoor hollen.

In de visie van Schouten heeft het oude landbouwmodel van winstmaximalisatie afgedaan. Gelukkig heeft zij als boerendochter oog voor het boereninkomen. Veel boeren willen best veranderen, maar ze hebben al genoeg zorgen aan het hoofd. Knellende regels of wurgende leningen zijn slecht voor de nachtrust. En ondertussen moeten iedere ochtend om zes uur de laarzen weer aan. Het is zoals een duurzame groente- en fruitimporteur kernachtig verzuchtte: ‘Hoe moet ik groen worden terwijl ik rood sta?’

Zwak punt

Een ronduit zwak punt in de visie van Schouten is de grootte van de veestapel. Per 1 april telde Nederland 3,9 miljoen runderen, waarvan 1,6 miljoen melkkoeien en kalveren, 1 miljoen stuks jongvee en 1 miljoen vleeskalveren. Verder lopen hier 12,5 miljoen varkens rond, 810.000 schapen en 597.000 geiten. Het zijn enorme aantallen op een relatief kleine lap grond.

Het ware goed geweest als de minister ook bij dit gegeven een stip op de horizon had durven zetten. Het is immers mooi om te pronken met een tweede plek op de ranglijst van grootste landbouwexporteurs ter wereld (Nederlandse export in 2017: 92 miljard euro). Maar met kringlooplandbouw heeft het weinig meer te maken.

Reageren? Gebruik de reactiemogelijkheid onder dit artikel of mail naar commentaar@lc.nl .

Het commentaar is een dagelijkse rubriek waarin de Leeuwarder Courant reageert op actuele ontwikkelingen.

home
net-binnen
menu