Reconstructie Hoofdweg Nijeholtpade duurt wat langer

FOTO LENUS VAN DER BROEK

De reconstructie van een gedeelte van de Hoofdweg in Nijeholtpade loopt vertraging op. De weg zou op 30 november weer in gebruik zijn, maar door onvoorziene omstandigheden is de weg nu weer open op 12 december 2021. De komende weken worden de klinkers in de bermen gelegd.

De werkzaamheden zijn vrij uitgebreid. De aanpak van de riolering is ingrijpend en zorgt voor overlast, maar biedt ook de kans om te kijken naar de toekomstige inrichting. Vooraf zijn het Plaatselijk Belang De Eendracht en inwoners van Nijeholtpade daarom betrokken bij de plannen. Zij gaven aan dat de onverharde bermen elk jaar veel herstelwerk vragen en er veel overlast is van regenwater door beperkte afvoer.

Verkeersveiligheid, parkeren en biodiversiteit zijn andere belangrijke aandachtspunten van het plan. Ook wordt er rekening gehouden met extra parkeerruimte en wegversmallingen. Daarnaast wordt het regenwater afgevoerd via een afvoerstrook in het midden van de weg. Door de aanpassingen krijgt de Hoofdweg een volledig nieuwe uitstraling.

Groene erven

Nijeholtpade vindt een groene uitstraling van het dorp erg belangrijk. Plaatselijk belang gaat aanwonenden daarom stimuleren om de erven langs de Hoofdweg te vergroenen. Ze willen extra heggen aanplanten tegels in de voortuinen vervangen door planten. Hierdoor blijft niet alleen het groene karakter behouden, maar wordt regenwater ook langer vastgehouden op het eigen erf en ontstaat er minder snel wateroverlast. Daarnaast is meer groen op de erven goed voor vogels, bijen en vlinders.

Maatschappelijke Overeenkomst Nijeholtpade

Over de samenwerking in aanloop naar de herinrichting van de Hoofdweg zijn vergaande afspraken gemaakt tussen Plaatselijk Belang De Eendracht Nijeholtpade en de gemeente Weststellingwerf. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Maatschappelijke Overeenkomst Nijeholtpade. In december 2019 is de overeenkomst door het plaatselijk belang en de gemeente is ondertekend.

Verschillende werkgroepen, met daarin bewoners en medewerkers van de gemeente, zijn op basis van de overeenkomst actief aan de slag gegaan met 12 projecten. De herinrichting van de Hoofdweg is daar een van.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Nieuws Stellingwerf