Tankmelkonderzoek in veenweidegebied

FOTO LENUS VAN DER BROEK

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) start in het najaar een tankmelkonderzoek naar de mogelijk van de kans op salmonella en leverbotbesmetting bij vernatting in het veenweidegebied.

Het onderzoek wordt in samenwerking met klankbordgroep Leverbot uitgevoerd. De klankbordgroep bestaat uit medewerkers van provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, specialisten en boeren uit het veenweidegebied.

De GD is op zoek naar weidende (melk-) veehouders die kosteloos aan dit (0 - meting) onderzoek willen deelnemen. Het vervolgonderzoek is waarschijnlijk ook gratis. Bij interesse kunt u zich opgeven via deze link .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stellingwerf