LTO kritisch, maar tevreden over akkoord SGD en ZuivelNL

FOTO LENUS VAN DER BROEK

Deze week hebben Stichting Geborgde Dierenartsen en ZuivelNL een akkoord bereikt over de praktische uitvoering van het BGP (Bedrijfsgezondheidsplan) en KoeAlert (onderdeel van KoeMonitor). De inzet van LTO Nederland is steeds geweest om dubbeling in systemen te voorkomen. Daarnaast is er door Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) aandacht gevraagd voor de privacy van de data van de melkveehouders. Aan beide voorwaarden wordt met het gesloten akkoord invulling gegeven. LTO blijft er scherp op toezien dat dit wordt nageleefd, laat de organisatie weten.

Aan het bedrijfsgezondheidsplan (BGP) wordt de officiële wettelijke controle toegevoegd, waarbij de dierenarts de veehouder controleert en adviseert waar het gaat om het leveren van melk van gezonde dieren. Het BGP kan ingevuld worden met behulp van KoeKompas uit de KoeMonitor óf met behulp van de BGP-tool van de SGD (Stichting Geborgde Dierenartsen). Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke verplichting tot het opstellen van een BGP.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stellingwerf