Groot onderhoud aan ijsbaan Oldelamer

FOTO LENUS VAN DER BROEK

IJsclub Voorwaarts in Oldelamer verricht groot onderhoud aan de ijsbaan. Door een aantal droge zomers en een aantal muizenplagen, is de dijk om de ijsbaan flink beschadigd en verzakt en daardoor in zeer slechte staat.

De gehele dijk wordt nu opnieuw verhoogd en verstevigd. Onder de nieuwe grondlaag ligt een leemlaag om te voorkomen dat het water doorlaat.

Van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland Coöperatiefonds heeft het bestuur een cheque van vijfduizend euro ontvangen. Loonbedrijf P. de Haan uit Kuinre verricht de kraanwerkzaamheden. Doordat het bestuur en vrijwilligers ook veel eigen arbeid verrichten kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Het was de bedoeling om nog een aantal werkzaamheden op het ijsbaanterrein te verrichten. Het coronavirus maakt het momenteel onmogelijk meerdere fondsen aan te schrijven. Wellicht dat de ijsclub dat op een later tijdstip doet.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stellingwerf