Groot onderhoud aan de kerk van Noordwolde

FOTO LOURENSGA

De Nederlands Hervormde kerk in Noordwolde wordt momenteel opgeknapt. Aannemersbedrijf Houwer-Jansen uit Oldeberkoop voert de komende weken een lijst van werkzaamheden uit.

Aan de hand van een tweejaarlijkse inspectie door de Monumentenwacht was door de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland een lijst opgesteld van noodzakelijke werkzaamheden voor de komende zes jaren. Maar omdat voor veel van die werkzaamheden een steiger nodig is, is besloten op al het werk gelijktijdig uit te laten voeren. Een groot deel van de kosten bestaat namelijk uit de op- en afbouw van de steigers. Omdat de kerk een rijksmonument is, heeft het kerkbestuur recht op een BRIM subsidie. De kosten die de stichting in rekening brengt vallen onder de subsidieregeling voor het in stand houden van dergelijke oude gebouwen.

Kerkrentmeester Hendrik Dekker somt op wat er allemaal moet gebeuren. Het gaat bijvoorbeeld om schilderwerk, herstel van voegwerk en houtwerk aan de toren en raamkozijnen. ‘Er is vroeger bij restauratiewerk harde metselspecie gebruikt in plaats van kalkmortel. Daardoor is bij vorst veel schade aan de stenen in de lisenen ontstaan.’ Dat is decoratief metselwerk in de vorm van verticale banden. De voegen worden daarom uitgekapt en weer gevuld met kalkmortel. De omliggende grafmonumenten worden ter bescherming afgedekt.

Dekker wijst ook op werkzaamheden die al sinds de restauratie van de kerk in 1967 zijn blijven liggen. ‘Zo komt er weer een goot om de kerk. Deze was voor de restauratie wel aanwezig, maar is niet weer geplaatst waarschijnlijk uit geldgebrek, net zoals het orgel toen achter de balustrade is geplaatst. Er is een boekwerkje waarin alles wat toen zou worden gedaan beschreven is en beide waren hier in opgenomen.’ Bij de restauratie van het Van Damorgel uit 1876 is deze alsnog in 2008 op de juiste plaats geplaatst.

En nu zal er dus ook weer een goot om de kerk komen. Dekker: ‘Hiermee wordt voorkomen dat al het hemelwater niet meer via de muren bij de fundering terecht komt waardoor muren en fundering beter beschermd zijn.’ Het werk zal rond 10 oktober onder leiding van Anno Vellinga zijn afgerond. De kerkdiensten worden in deze periode gehouden in de kerk van Steggerda, die ook deel uitmaakt van de protestantse gemeente Lindestreek.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stellingwerf