Nannewiid slibt dicht: diepte op sommige plekken maar 10 centimeter

FOTO LENUS VAN DER BROEK

Het Nannewiid in Oudehaske wordt steeds moeilijker bevaarbaar. Het meertje wordt ondieper en het groeit op vele plaatsen dicht met waterplanten. Roeibootjes met een elektromotor kunnen niet meer varen, de schroef loopt direct in de planten vast. Ook zwemmen over het meertje wordt door de vele planten wat lastiger. De klachten van vooral recreanten en omwonenden hopen zich op.

Nannewiid is aan het begin van de achttiende eeuw ontstaan door veenafgravingen. Op sommige plaatsen is de waterdiepte nog maar 10 centimeter. ‘Als we niets doen kunnen we over tien jaar, met droge voeten, naar de overkant lopen en behoort schaatsen tot het verleden’, zegt het bestuur van de Stichting Nannewiid, die een beleidsplan heeft opgesteld. Deze stichting is in 2019 opgericht. Er wordt gewerkt aan een integraal plan waarin de thema’s ontwikkelen van natuurwaarden en recreatiemogelijkheden, klimaatkansen en de leefbaarheid van de streek. Primair zijn dat de inwoners van het dorp Oudehaske en de naastgelegen dorpen Sintjohannesga, Rottum, Rotstergaast, Haskerhorne, Heerenveen en Joure.

Het uitgangspunt is een gezamenlijk plan op te stellen. Bureau Witteveen & Bos uit Heerenveen ondersteunt de stichting met de verdere uitvoering van het plan. Zie ook: .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Heerenveense Courant