Ook in Noordoost-Friesland is het krap op de woningmarkt: bestaat krimp eigenlijk nog wel?

FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Wie een woning zoekt in Dokkum heeft slechts beperkte keuze. En ook in de dorpen staat steeds minder leeg. Is de bevolkingskrimp verdwenen?

Onder meer Aant Jelle Soepboer, voor de FNP in de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân, twijfelt over de krimp waar al jaren over wordt gesproken. En ook Gemeentebelangen Achtkarspelen besloot er onlangs vragen over te stellen.

Wie rondvraagt bij makelaars krijgt inderdaad het idee dat er ook in het noordoosten van de provincie flink bijgebouwd moet worden. Als jonge woningzoekende is er nauwelijks iets gadelijks te vinden. Maar of dat voor altijd zo blijft? De experts wijzen op de data. En die liegen niet.

Lees meer over de krimptwijfel in dit premium-artikel van de Leeuwarder Courant: Krimp? ‘Prognoazes binne libbensgefaarlik yn de ferkearde hannen’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Nieuws De Feanster