Grafsteen Eise Eisinga gelicht voor restauratie

De grafsteen van Eise Eisinga wordt gerestaureerd omdat de tekst slecht leesbaar is geworden. Johan Dalstra

De grafsteen van Eise Eisinga op het kerkhof bij d’Alde Wite in Dronryp is maandagmorgen gelicht voor restauratie. Dit is noodzakelijk omdat de tekst op de grafsteen ligt en door weersinvloeden flink is aangetast.

In overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed laat de Wurkgroep Histoarysk Dronryp de grafsteen restaureren. Steenhouwer Ben Seldenrijk gaat de tekst weer volledig terugbrengen op de steen en zal ook de scheur in de steen onzichtbaar herstellen. Om verdere slijtage te voorkomen zal ter bescherming een hardglazen plaat op enige afstand boven de grafsteen worden geplaatst.

De steen die bekend staat als grafsteen van Eise Eisinga is eigenlijk die van het graf van zijn vader: Jelte Eises Eisinga. Wat deze steen zo bijzonder maakt is dat Eise op de steen voor dit graf twee vierkantsvergelijkingen liet graveren. Als je die sommen weet op te lossen, weet je de sterfdatum van zijn vader en de leeftijd waarop hij stierf.

De puzzel op de grafsteen van Eisinga staat niet op zichzelf. Er zijn nog twee soortgelijke wiskundige puzzels op grafstenen bekend die ouder zijn dan de puzzel van Eise Eisinga. De oudste grafsteen bevond zich op het kerkhof van Hallum. Deze steen werd verbrijzeld toen op 16 april 1804 de oude stompe toren plotseling instortte.

Een andere grafsteen bevond zich in Jorwert. Het is zeker dat Eisinga met deze puzzel bekend was, de puzzel staat namelijk in het rekenboek dat de jeugdige Eisinga in de jaren 1759/1760 schreef. Ook deze steen is verloren gegaan. Daarmee is de grafsteen van Eisinga de enig overgeblevene van een bepaalde periode uit de Friese grafcultuur.

Toen Eise Eisinga in 1828 zelf overleed werd hij bijgezet in het graf van zijn vader. Nog weer later werd ook zijn naam op de steen gezet.

De restauratie is mogelijk dankzij subsidies van de Vereniging Vrienden van het Planetarium in Franeker en de Wassenbergh - Clarijs - Fontein Stichting.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Nieuws Franeker Courant