Al weken krijgen kleuters geen les meer: hoe erg is dat voor hun ontwikkeling?

Juf Rudy Spijkerman geeft online instructie aan de kleutergroep. FOTO JILMER POSTMA

Tijdens de lockdown gaat er veel aandacht uit naar kwetsbare ouderen, thuiswerkende ouders, studenten en worstelende pubers in het voortgezet onderwijs. Kleuters lijken te worden vergeten, terwijl juist op hun leeftijd onderwijs essentieel is.

,,De gedachte is vaak: ach, het zijn nog maar kleuters, die redden zich wel. Maar juist hier, in de jongste groepen, wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling’’, zegt kleuterjuf Rudy Spijkerman van De Wiekslag in Drachten. ,,Veel kinderen krijgen het leren niet automatisch mee. Ze redden zich niet vanzelf. Hier ligt de basis, hier leren ze lezen en schrijven. Als wij niet naast hen gaan staan - wie dan wel?’’

Lees in dit premium-artikel van de Leeuwarder Courant meer over de nadelige gevolgen van thuisonderwijs voor jonge kinderen: Hoe gaat het met de jongste kinderen tijdens de lockdown? ‘Het is heel erg wat er nu gebeurt’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Nieuws Balkster Courant